กรมอุทกศาสตร์เปลี่ยนหมายเลขให้บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย จากหมายเลข ๑๘๑ เป็นหมายเลข ๑๘๑๑ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๗
พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. และ น.อ.บงกช สโมสร ผอ.กวก.อศ. ให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ จก.อศ. ณ ห้องรับรอง อศ. เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Mr.Gary Summers และ Mr.Tim Sewell เจ้าหน้าที่ อศ.สหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคำนับและแนะนำตัวต่อ จก.อศ.ในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งหารือประเด็นทางเทคนิคกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแผนที่เดินเรือไทย ณ ห้องรับรอง อศ.เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อศ. ครบรอบ ๙๔ ปี ภายในงานมีการมอบรางวัลข้าราชการดีเด่น นักกีฬายอดเยี่ยม และพิธีบำเพ็ญกุศล ณ กรมอุทกศาสตร์ บางนา กทม. เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายบัญชรชัย จันทร์บุษราคัม ผู้ช่วยผู้ว่าการประปานครหลวง และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อปรึกษาข้อราชการ ณ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.จ.อ.อภิสิทธิ์ แก้วทองมา ข้าราชการสังกัด อศ. ณ เมรุ วัดบางนานอก บางนา กทม. เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ ผทค.ทร. เป็นประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๕๘ ณ ศูนย์เยาวชนบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

กรมอุทกศาสตร์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ณ ร.ล.พฤหัสบดี ท่าเทียบเรือ สพ.ทร.บางนา และ สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดให้เยาวชนได้เข้าชม และศึกษาเพื่อเป็นความรู้ให้กับเยาวชน เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. ให้การต้อนรับ นางอุษณีย์ ขำดวง ผอ.รร.วัดโยธินประดิษฐ์ ณ ห้องรับรอง บก.อศ. เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๕๘ ในโอกาสเข้าเยี่ยม จก.อศ.พร้อมกันนี้ จก.อศ.ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อศ.ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมอุทกศาสตร์ และคณะอนุกรรมการกิจการสวัสดิการด้านต่าง ๆ ของ อศ. ณ ห้องประชุม (๑) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในการประชุม นขต.อศ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่และ หน.นขต.อศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ่าเอก ประจำปีงบประมาณ ๕๘ จำนวน ๘ นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๕๘

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดโยธินประดิษฐ์ ในวันที่ ๒๔ ธ.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

กรมอุทกศาสตร์ จัดให้มีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป ณ โถง บก.อศ. เนื่องในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันพุธ ที่ ๒๔ ธ.ค.๕๗ โดยมี พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ. เป็นประธาน

<ดูรายละอียด>

กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท AIS มอบหมายให้ พล.ร.ท.สุพจน์  คลังวิจิตร จก.อศ. พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่ นำเครื่องกันหนาว อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน เครื่องอุปโภคบริโภคและเงินบริจาคเข้ากองทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว และเด็กนักเรียนยากจน ณ ร.ร.บ้านทุ่งหลวง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๕๗

<ดูรายละอียด>

กรมอุทกศาสตร์ จัดกำลังพลเข้ารับฟังการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้กำลังพลสามารถเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาล และทำการกู้ชีพขั้นพื้นฐานจากอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยมี น.อ.กาจ บุญวิทยา เสธ.มวอ.อศ.เป็นผู้ประสานวิทยากรจาก พร. มาให้ความรู้ ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

กรมอุทกศาสตร์ จัดกำลังพลเข้าร่วมงานบางนารักษ์วัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และวางพามพุ่มถวายสักการะ โดยมี น.ท.ชัยสิทธิ์ ปานแดง หน.เครื่องมือสำรวจ กรท.อศ. และคณะ เป็นผู้แทน อศ. ณ เวทีท่าน้ำถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เข้าร่วมกิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี ผบ.ทร. เป็นประธาน ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

  • พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓
  • “การคิดการปฏิบัติให้ถูกให้ดีนั้น ก็คือการคิดและปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามหลักการหลักวิชา หลักเหตุผล และหลักสุจริตธรรม ผู้มุ่งหมายจะสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญ จึงควรพยายามปฏิบัติฝึกฝนตนเองให้มีความคิดจิตใจที่ เที่ยงตรง และมั่นคงเป็นกลาง เป็นอิสระจากอคติซึ่งมีหลักฝึกหัดที่สำคัญประกอบส่งเสริมกันอยู่สองข้อ ข้อแรก ให้หัดพูด หัดทำ หัดคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทพลาดผิดและอคติต่างๆ มิให้เกิดขึ้น ข้อสอง ให้หัดใช้ปัญญาความฉลาดรู้ เป็นเครื่องวิเคราะห์และวินิจฉัยเรื่องราว ปัญหาต่างๆ ทุกอย่างที่จะต้องขบคิดแก้ไข เพื่อช่วยให้เห็นเหตุ เห็นสาระได้ชัดและวินิจฉัยได้ถูกต้องเที่ยงตรง ว่าข้อที่เท็จ ที่จริง ที่ถูก ที่ผิด ที่เป็นประโยชน์ ที่มิใช่ประโยชน์ อยู่ตรงไหน สติ และปัญญา ที่ได้ฝึกฝนใช้จนคล่องแคล่วเคยชินแล้ว จะรวมเข้าเป็นสติปัญญา ที่จะส่งเสริมให้บุคคลสามารถคิดอ่านและประพฤติปฏิบัติได้ถูก ได้ดีให้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมได้สมบูรณ์พร้อมทุกส่วน”
internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่