กรมอุทกศาสตร์เปลี่ยนหมายเลขให้บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย จากหมายเลข ๑๘๑ เป็นหมายเลข ๑๘๑๑ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๗
กองทัพเรือ โดยกรมอุทกศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท AIS มอบหมายให้ พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. พร้อมคณะ นำผ้าห่มกันหนาวเสื้อกันหนาว อุปกรณ์กีฬาเครื่องเขียน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาว และเด็กนักเรียน ณ ร.ร.บ้านทุ่งหลวง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

กรมอุทกศาสตร์ จัดกำลังพลเข้ารับฟังการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้กำลังพลสามารถเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาล และทำการกู้ชีพขั้นพื้นฐานจากอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยมี น.อ.กาจ บุญวิทยา เสธ.มวอ.อศ.เป็นผู้ประสานวิทยากรจาก พร. มาให้ความรู้ ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

กรมอุทกศาสตร์ จัดกำลังพลเข้าร่วมงานบางนารักษ์วัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และวางพามพุ่มถวายสักการะ โดยมี น.ท.ชัยสิทธิ์ ปานแดง หน.เครื่องมือสำรวจ กรท.อศ. และคณะ เป็นผู้แทน อศ. ณ เวทีท่าน้ำถนนสรรพาวุธ เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เข้าร่วมกิจกรรม “ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมี ผบ.ทร. เป็นประธาน ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ ผทค. รับมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือ โดยมี พล.ร.อ.ไกสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร.เป็นผู้มอบ ณ ลานหน้า บก.ทร. (วังนันทอุทยาน) เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พ.อ.สิทธิกร จันทร์สุวานิชย์ บิดา พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผบ.ทร. โดยกรมอุทกศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม ฯ ณ ฌาปนสถาน ทร. (วัดเครือวัลย์) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในงานฌาปนกิจศพ นายประเสริฐ แจ่มดวง บิดา ว่าที่ ร.ต.นพพร แจ่มดวง นชง.อศ. โดยมี ข้าราชการสังกัด อศ.ร่วมในพิธี ณ วัดบางปิ้ง อ.เมือง จว.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก โดยมีข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ร่วมในพิธี ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. พร้อมคณะเดินทางไปให้โอวาทและมอบของขวัญให้กับกำลังพล ร.ล.สุริยะ ในโอกาสที่จะออกปฏิบัติราชการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องหมายทางเรือฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ราชการมีกำหนด ๔๐ วัน ณ ท่าเทียบเรือ อจปร.อร. จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องรับรอง (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. พร้อมด้วยข้าราชการ อศ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ ณ บก.ทร.วังนันทอุทยาน บางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พล.ร.ท.จเร ศิลา ข้าราชการบำนาญ อดีต จก.อศ. โดยมีข้าราชการ อศ. และอดีตข้าราชการร่วมพิธี ณ ฌาปนสถาน กองทัพเรือ (วัดเครือวัลย์วรวิหาร) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และ สวดพระอภิธรรมศพ พล.ร.ท.จเร ศิลา อดีต จก.อศ. ณ ฌาปนสถาน ทร. (วัดเครือวัลย์) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร ประธานอนุกรรมการเปตอง ทร./จก.อศ. เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวมการแข่งขันเปตอง ในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

กรมอุทกศาสตร์ จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกำลังพลของกรมอุทกศาสตร์ พื้นที่บางนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.(บางนา) เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณท่าน้ำถนนสรรพาวุธ บางนา เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. ให้การต้อนรับ น.อ.วีระยุทธ กรรณสูตร ผอ.รร.พธ.พธ.ทร. ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ จก.อศ. ณ ห้องรับรอง (๑) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องรับรอง (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

  • พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำปีระหว่างวันที่ ๗ - ๘ เมษายน ๒๕๒๗
  • “สติ คือความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นสำคัญมาก ที่จะช่วยให้บุคคลหยุดคิดพิจารณาก่อนที่จะพูด จะทำ หรือแม้จะคิดอ่านในเรื่องใด ๆ อีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้ระลึกได้คิดอ่านได้ถูกจุดและถูกต้องก็คือจิตใจที่ตั้งมั่นและหนักแน่นเป็นกลางเพราะไม่มีอคติสองสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดของการศึกษาดี มีหน้าที่สูง ที่จะต้องเป็นบุคคลชั้นนำในวงงานต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต”
internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่