กรมอุทกศาสตร์เปลี่ยนหมายเลขให้บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย จากหมายเลข ๑๘๑ เป็นหมายเลข ๑๘๑๑ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๗
พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. ให้การต้อนรับ นายเจริญ ภัสระ ประธานคณะกรรมการ การประปานครหลวง และ พล.ร.ท.ณเดโช เกิดชูชื่น กรรมการ และคณะ เพื่อหารือเรื่องระดับน้ำ ของกรมอุทกศาสตร์ ณ ห้องประชุม อศ.(๑) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างสังกัด อศ.เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่ อศ. เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๕ นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องรับรอง (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. พร้อมคณะไปปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมหน่วยรองในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง เพื่อรับฟังบรรยายสรุป อุปรรคข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ของหน่วยรอง ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ต.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ อศ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ร.พ.ศิริราช เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตรวจเยี่ยม นขต.อศ. ในพื้นที่ อศ.บางนา โดยมี หน.นขต.อศ. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. และ น.ท.ณัฐพงษ์ พัฒนจงรักษ์ หน.แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กรผ.อศ. เดินทางไปร่วมประชุมอุทกศาสตร์สากล ครั้งที่ ๕ เพื่อแลกเปลี่ยนวิทยาการด้านอุทกศาสตร์ของประเทศสมาชิก ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และราชรัฐโมนาโก ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ ต.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. ส่ง-มอบหน้าที่ จก.อศ. ให้กับ พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. (ท่านใหม่) ณ ห้องรับรอง (๒) กรมอุทกศาสตร์ บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑)เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓๒ นาย ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑)เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย ณ ห้องรับรอง (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีภายใน อศ.ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง สังกัด อศ. เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามฟุตซอล อศ. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ.เป็นประธานมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร , พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา และ น.อ.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯในตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย ณ ห้องรับรอง (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี งป.๕๗ ณ ห้องประชุม อศ. (๒) เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. เป็นประธานในการประชุม นขต.อศ.ประจำเดือน ส.ค.๕๗ โดยมี หน.นขต.อศ.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อศ. (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. เป็นประธานในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จก.อศ. เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจการสวัสดิการ ภายใน อศ. และ กิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ณ DE BOWL CLUB อิมพีเรียลเวิลดิ์ สำโรงชั้น ๕ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑) และ พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร รอง จก.อศ.(๒) เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “My Digital Globe” ระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงแบบ Cloud Service โดย กรผ.อศ. เป็นผู้จัด ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑) ให้การต้อนรับ Capt. Jamie Mc Michael - Phillips รอง จก.อศ.สหราชอาณาจักร ฬนโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ จก.อศ. พร้อมทั้งหารือประเด็นที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนบุคลากร การประชุมวิสามัญอุทกศาสตร์ครั้งที่ ๕ ณ ห้องรับรอง อศ. บก.อศ. เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

น.อ.ปรีชา สมสุขเจริญ ประธานอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ อศ./ผอ.กรผ.อศ.จัดให้มีการออกกำลังกายให้กับกำลังพลของ อศ.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เป็นประจำทุกบ่ายวันพุธ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

  • พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒
  • “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”
internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่