กรมอุทกศาสตร์เปลี่ยนหมายเลขให้บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย จากหมายเลข ๑๘๑ เป็นหมายเลข ๑๘๑๑ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๗
พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ อศ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ร.พ.ศิริราช เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตรวจเยี่ยม นขต.อศ. ในพื้นที่ อศ.บางนา โดยมี หน.นขต.อศ. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. และ น.ท.ณัฐพงษ์ พัฒนจงรักษ์ หน.แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ กรผ.อศ. เดินทางไปร่วมประชุมอุทกศาสตร์สากล ครั้งที่ ๕ เพื่อแลกเปลี่ยนวิทยาการด้านอุทกศาสตร์ของประเทศสมาชิก ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และราชรัฐโมนาโก ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ ต.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. ส่ง-มอบหน้าที่ จก.อศ. ให้กับ พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. (ท่านใหม่) ณ ห้องรับรอง (๒) กรมอุทกศาสตร์ บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑)เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓๒ นาย ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑)เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย ณ ห้องรับรอง (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีภายใน อศ.ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมี ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง สังกัด อศ. เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามฟุตซอล อศ. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ.เป็นประธานมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร , พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา และ น.อ.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้า ฯในตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย ณ ห้องรับรอง (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี งป.๕๗ ณ ห้องประชุม อศ. (๒) เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. เป็นประธานในการประชุม นขต.อศ.ประจำเดือน ส.ค.๕๗ โดยมี หน.นขต.อศ.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อศ. (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. เป็นประธานในการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จก.อศ. เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจการสวัสดิการ ภายใน อศ. และ กิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ณ DE BOWL CLUB อิมพีเรียลเวิลดิ์ สำโรงชั้น ๕ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑) และ พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร รอง จก.อศ.(๒) เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “My Digital Globe” ระบบฐานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงแบบ Cloud Service โดย กรผ.อศ. เป็นผู้จัด ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.จรินทร์ บุญเหมาะ รอง จก.อศ.(๑) ให้การต้อนรับ Capt. Jamie Mc Michael - Phillips รอง จก.อศ.สหราชอาณาจักร ฬนโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ จก.อศ. พร้อมทั้งหารือประเด็นที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนบุคลากร การประชุมวิสามัญอุทกศาสตร์ครั้งที่ ๕ ณ ห้องรับรอง อศ. บก.อศ. เมื่อวันที่ ๕ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

น.อ.ปรีชา สมสุขเจริญ ประธานอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ อศ./ผอ.กรผ.อศ.จัดให้มีการออกกำลังกายให้กับกำลังพลของ อศ.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เป็นประจำทุกบ่ายวันพุธ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.สุพจน์ คลังวิจิตร รอง จก.อศ.(๒) ร่วมงานนายเรือวิชาการ ๕๗ โดยมี น.อ.คมสัน กลิ่นสุคนธ์ ผอ.กมศ.อศ. และ น.ท.ศิริวัฒน์ ศิริวัฒนกุล หน.สมุทรศาสตร์การทหาร กมศ.อศ. เป็นผู้ให้ความรู้ ณ หอประชุม ภูติอนันต์ รร.นร. จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

ข้าราชการ อศ. จัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อเป็นเกียรติกับ น.ต.ถนอม พวงเกตุ และ น.ต.สมมุติ เชยทอง ข้าราชการสังกัด อศ. ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด งป.๕๗ ณ สนามฟุตบอล อศ. เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.วิฑูรย์ ตัณฑิกุล จก.อศ. และ น.ท.ฤทธิเดช เกตุทอง หน.ควบคุมคุณภาพ กรผ.อศ. รับโล่เกียรติคุณผลงานด้านหลักการดีเด่น "งานระบบฐานข้อมูลภาพแผนที่เพื่อสนับสนุนการวางแผนทางทหารและการฝึก " (นาวีวิจัย ๒๐๑๔) โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาสัย ผบ.ทร. เป็นผู้มอบ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

น.อ.ศิริชัย เนยทอง หน.นฝอ.อศ. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ ซึ่งครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ใน ๑ ส.ค.๕๗ จำนวน ๒ นาย ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

  • พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๖
  • “การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติสามข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าที่นั้น เป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆ กันทั้งสองทาง เพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรม จำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็น วินัย สามัคคี และหน้าที่ ที่ดี คือปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรมไม่เคลือบแฝงไว้ด้วยสิ่งชั่วร้าย เช่น วินัย ก็ต้องไม่ใช่วินัยเพื่อตน เพื่อหมู่คณะของตน เท่านั้น ต้องเป็นวินัยเพื่อคนทุกคน เพื่อคนส่วนใหญ่ เป็นวินัยที่ถูกต้อง ที่เป็นการสร้างสรรค์ทำนองเดียวกัน การสามัคคีกันทำการหรือทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล มิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์เฉพาะพวกตน แล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหาย จึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัย สามัคคีและความรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชน ต้องกระทำด้วยความเพ่งพินิจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษ มิฉะนั้นจะไม่บังเกิดผลที่พึงประสงค์ หรือซ้ำร้ายอาจกลับกลาย เป็นการทำลายอนาคตและความเจริญมั่นคงของชาติไปก็ได้”
internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่