กรมอุทกศาสตร์เปลี่ยนหมายเลขให้บริการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย จากหมายเลข ๑๘๑ เป็นหมายเลข ๑๘๑๑ ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๕๗
พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก โดยมีข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ร่วมในพิธี ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. พร้อมคณะเดินทางไปให้โอวาทและมอบของขวัญให้กับกำลังพล ร.ล.สุริยะ ในโอกาสที่จะออกปฏิบัติราชการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องหมายทางเรือฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ราชการมีกำหนด ๔๐ วัน ณ ท่าเทียบเรือ อจปร.อร. จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑ นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องรับรอง (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. พร้อมด้วยข้าราชการ อศ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ ณ บก.ทร.วังนันทอุทยาน บางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พล.ร.ท.จเร ศิลา ข้าราชการบำนาญ อดีต จก.อศ. โดยมีข้าราชการ อศ. และอดีตข้าราชการร่วมพิธี ณ ฌาปนสถาน กองทัพเรือ (วัดเครือวัลย์วรวิหาร) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และ สวดพระอภิธรรมศพ พล.ร.ท.จเร ศิลา อดีต จก.อศ. ณ ฌาปนสถาน ทร. (วัดเครือวัลย์) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร ประธานอนุกรรมการเปตอง ทร./จก.อศ. เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนรวมการแข่งขันเปตอง ในสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

กรมอุทกศาสตร์ จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกำลังพลของกรมอุทกศาสตร์ พื้นที่บางนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจาก รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.(บางนา) เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.เป็นประธานในการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณท่าน้ำถนนสรรพาวุธ บางนา เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. ให้การต้อนรับ น.อ.วีระยุทธ กรรณสูตร ผอ.รร.พธ.พธ.ทร. ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ จก.อศ. ณ ห้องรับรอง (๑) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องรับรอง (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานการประชุม นขต.อศ.ครั้งที่ ๙ /๒๕๕๗ โดยมี หน.นขต.อศ.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ต.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่น พ.ศ.๒๕๕๔ ผลัดที่ ๓ จำนวน ๓ นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. ให้การต้อนรับ นายเจริญ ภัสระ ประธานคณะกรรมการ การประปานครหลวง และ พล.ร.ท.ณเดโช เกิดชูชื่น กรรมการ และคณะ เพื่อหารือเรื่องระดับน้ำ ของกรมอุทกศาสตร์ ณ ห้องประชุม อศ.(๑) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างสังกัด อศ.เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่ อศ. เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๕ นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องรับรอง (๒) บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. พร้อมคณะไปปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมหน่วยรองในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง เพื่อรับฟังบรรยายสรุป อุปรรคข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ของหน่วยรอง ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ ต.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

พล.ร.ท.สุพจน์ คลังวิจิตร จก.อศ. นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ อศ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ร.พ.ศิริราช เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๗

<ดูรายละอียด>

  • พระราชดำรัสพระราชทานในโอกาสที่คณะบุคคลเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑
  • “คำว่า พอเพียง มีความหมายว่า พอมีกิน เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง แปลจากภาษาฝรั่งได้ว่า ให้ยืนบนขาของตัวเอง หมายความว่า สองขาของเรายืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมของคนอื่นเพื่อที่จะยืนอยู่ คำว่าพอ คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย พอเพียง อาจมีมาก อาจมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น”
internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่