newbanner
หน้าหลัก

            พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พันจ่าเอก ประจำปี งป.๖๐ ณ ห้องเอนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๖๐