newbanner
หน้าหลัก

            พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. และ พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ. ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจจาก จร.ทร. โดยมี น.อ.กาจ บุญวิทยา หก.กคม.ศสด.อศ. เป็นผู้บรรยายสรุปในการรับการตรวจ ณ ห้องประชุม อศ.๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๐