newbanner
หน้าหลัก

            พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ. เป็นประธานจัดการอบรมการจัดการความรู้ของ อศ. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๐ ณ ห้องประชุม อศ. ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐