newbanner
หน้าหลัก

             พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแผนที่ ENC โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศสมาชิก NIOHC/RSAHC ระหว่างวันที่ ๓๐ ม.ค. - ๓ ก.พ.๖๐