newbanner
หน้าหลัก

             พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ผอ.ศสด.อศ. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการซึ่งครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน สังกัด อศ. ใน ๑ ก.พ.๖๐ จำนวน ๑๑ นาย ณ กรมอุทกศาสตร์ บางนา กทม.เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๐