newbanner
หน้าหลัก

            น.อ.สานิตย์ การสูงเนิน ผอ.กมศ.อศ. ให้การต้อนรับ จนท.บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ในเรื่องการใช้ทรัพยากรทางทะเล และเรื่องระดับน้ำขึ้น - ลง รวมถึงการจัดเก็บและทำนายข้อมูล ณ ห้องสมุด กมศ.อศ.เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๐