newbanner
หน้าหลัก

            พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพล อศ.ในโอกาสที่ รล.พฤหัสบดี ออกปฏิบัติราชการสำรวจแผนที่ โดยมี น.ท.รชต โอศิริ แม่กองสำรวจ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณท่าเทียบเรือ สพ.ทร. เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๐