newbanner
หน้าหลัก

            พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ประจำปี งป.๖๐ จำนวน ๑๔ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๐