newbanner
หน้าหลัก

            พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็น ว่าที่ ร.ต. สังกัด อศ.จำนวน ๖ นาย และพลทหารที่ได้รับราชการต่อเนื่องเป็นจ่าตรี จำนวน ๑ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๐