newbanner
หน้าหลัก

             พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักษขนา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารอุทกศาสตร์ชั้นนายเรือ ประจำปี งป.๖๐ จำนวน ๑๒ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๐