newbanner
หน้าหลัก

            น.อ.บงกช สโมสร ผอ.กวก.อศ. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร พสบ.ทร.รุ่นที่ ๑๔ ประจำปี งป.๖๐ จำนวน ๖๐ นาย ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและเยี่ยมชมดูงานของ อศ. ณ ห้องอเนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๐