รายงานประจำปี กรมอุทกศาสตร์
ลำดับที่ รายการ ผู้แต่ง วัน / เดือน / ปี ที่จัดพิมพ์ DOWNLOAD
1.
   รายงานประจำปี พ.ศ.2552
คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
พ.ศ.2552
ดาวน์โหลด
2.
   รายงานประจำปี พ.ศ.2553
คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
พ.ศ.2553
ดาวน์โหลด
3.
   รายงานประจำปี พ.ศ.2554
คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
พ.ศ.2554
ดาวน์โหลด
4.
   รายงานประจำปี พ.ศ.2555
คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
พ.ศ.2555
ดาวน์โหลด
5.
   รายงานประจำปี พ.ศ.2556
คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
พ.ศ.2556
ดาวน์โหลด
6.
   รายงานประจำปี พ.ศ.2557
คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
พ.ศ.2557
ดาวน์โหลด
7.
   รายงานประจำปี พ.ศ.2558
คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด
8.
   รายงานประจำปี พ.ศ.2559
คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
9.
   รายงานประจำปี พ.ศ.2560
คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
10.
   รายงานประจำปี พ.ศ.2561
คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด


เอกสารคู่มือ ตำรา กรมอุทกศาสตร์
ลำดับที่ รายการ ผู้แต่ง วัน / เดือน / ปี ที่จัดพิมพ์ DOWNLOAD
1.
   คู่มือเครื่องหมายทางเรือ
IALA 2014
2014 ครั้งที่ 7
ดาวน์โหลด
2.
   ตำราตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์
กองเครื่องหมายทางเรือ
-
ดาวน์โหลด
3.
   ตำราระบบทุ่นเครื่องหมายทางเรือ และเครื่องหมายทางเรืออื่นๆ
กองเครื่องหมายทางเรือ
-
ดาวน์โหลด
4.
   ตำราระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ (AIS) 2554
กองเครื่องหมายทางเรือ
นาวาเอก อดิเรก มหันตกาศรี
ดาวน์โหลด
5.
   ทำเนียบไฟ และทุ่นในน่านน้ำไทย 2013
กองเครื่องหมายทางเรือ
พ.ศ.2556
ดาวน์โหลด
6.
   อัตราแผนที่และบรรณสารการเดินเรือ พ.ศ.2560
กองอุปกรณ์การเดินเรือ
พ.ศ.2546
ดาวน์โหลด
7.
   อัตราเครื่องมือเดินเรือ พ.ศ.2561
กองอุปกรณ์การเดินเรือ
พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด
8.
   แผนที่เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์
กองสร้างแผนที่
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด
9.
   ตะเกียง TRB_400
กองเครื่องหมายทางเรือ
-
ดาวน์โหลด
10.
   ตะเกียงระบบพลังงานแสงอาทิตย์
กองเครื่องหมายทางเรือ
-
ดาวน์โหลด
11.
   ตำราระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือ (AIS) 2557
กองเครื่องหมายทางเรือ
พ.ศ.2557
ดาวน์โหลด
12.
   คู่มือเครื่องหมายทางเรือ
IALA 2010
2553
ดาวน์โหลด
13.
   คู่มือเทคนิคกฎหมายทะเลสำหรับนายทหารอุทกศาสตร์
คณะทำงานด้านเทคนิคกฏหมายทะเล
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2555
ดาวน์โหลด
14.
   หนังสือเครื่องหมายช่วยการเดินเรือ
กองเครื่องหมายทางเรือ
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2548
ดาวน์โหลด
15.
   หนังสือเดินเรือ
พลเรือโท จรินทร์ บุญเหมาะ
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
16.
   หนังสือเดินเรือดาราศาสตร์
พลเรือตรี จรินทร์ บุญเหมาะ
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2556
ดาวน์โหลด
17.
   หนังสือประวัติกรมอุทกศาสตร์
คณะทำงานจัดทำหนังสือประวัติกรมอุทกศาสตร์
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2557
ดาวน์โหลด
18.
   หนังสือแผนที่เดินเรือ
คณะทำงานจัดทำหนังสือแผนที่เดินเรือ
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2549
ดาวน์โหลด
19.
   หนังสือพจนานุกรมศัพท์อุทกศาสตร์
คณะทำงานจัดทำหนังสือพจนานุกรมศัพท์อุทกศาสตร์
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
20.
   ระดับน้ำในน่านน้ำไทย
คณะทำงานจัดทำหนังสือระดับน้ำ
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2550
ดาวน์โหลด
21.
   เรือหลวงพฤหัสบดี
คณะทำงานจัดทำหนังสือ ร.ล.พฤหัสบดี
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2552
ดาวน์โหลด
22.
   เวลามาตรฐานประเทศไทย
คณะทำงานจัดทำหนังสือเวลามาตรฐาน
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2553
ดาวน์โหลด
23.
   อุตุนิยมวิทยาทางทะเล
คณะทำงานจัดทำหนังสืออุตุนิยมวิทยาทางทะเล
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2551
ดาวน์โหลด
24.
   มาตรฐานองค์การอุทกศาสตร์สากล ลำดับที่ ๑๐๐
คณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์
ที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด
25.
   ประวัติสถานีอุทกศาสตร์หัวหิน และงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจากหนังสือประวัติกรมอุทกศาสตร์ หน้า ๙๖-๑๐๐
-
ดาวน์โหลด