ประกาศขายทอดตลาด
ลำดับที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
๔.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่อนุมัติจำหน่ายแล้ว เครื่องถ่ายแบบแปลนระบบมัลติฟังก์ชั้น ตราอักษร โอเช่ รุ่น ColorWave 300 Multifunctional Printer
๒๘ ต.ค.๖๔
๓.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ เครื่องอัดแม่พิมพ์ออฟเซต ตราอักษร Ryobi รุ่น 500 K
๒๕ ก.ย.๖๒
๒.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ เครื่องอัดแม่พิมพ์ออฟเซต ตราอักษร Dainippon รุ่น P 814
๒ ก.ย.๖๒
๑.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ เครื่องอัดแม่พิมพ์ออฟเซต ตราอักษร Parker รุ่น Plum 96
๒ ก.ย.๖๒