รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ TOR
ปี งป.๖๒
ลำดับที่
เรื่อง
ผู้วิจารณ์
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการวิจารณ์
แก้ไขผลการวิจารณ์
2.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบพยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์ตามชั้นความลึก ระยะที่ ๒
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่ แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
29 พ.ย.61
3 ธ.ค.61
ผลการแก้ไข
1.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการประกวดราคาซื้อระบบพยากรณ์ทางสมุทรศาสตร์ตามชั้นความลึก ระยะที่ ๒
บริษัท ท๊อปฟ์ มิลิแทรี่ แอนด์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด
15 พ.ย.61
3 ธ.ค.61
ผลการแก้ไข
ปี งป.๖๑
ลำดับที่
เรื่อง
ผู้วิจารณ์
วันที่ประกาศ
วันสิ้นสุดการวิจารณ์
แก้ไขผลการวิจารณ์
11.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบไม่ประจำที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ซี.แมชีนเนอรี่
5 ก.พ.61
30 ม.ค.61
ผลการแก้ไข
10.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบไม่ประจำที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีดีเอส จีโอเทค
5 ก.พ.61
30 ม.ค.61
ผลการแก้ไข
9.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบไม่ประจำที่
บริษัท สรณัฐ กรุ๊ป จำกัด
5 ก.พ.61
30 ม.ค.61
ผลการแก้ไข
8.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบไม่ประจำที่
-
-
-
ผลการแก้ไข
7.
ชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบไม่ประจำที่
-
-
-
ผลการแก้ไข
6.
ประกวดราคาซื้อกล้องสองตาขนาด 7X50 แบบไม่มีเข็มทิศ
-
-
-
ผลการแก้ไข
5.
ประกวดราคาซื้อกล้องสองตาขนาด 7X50 มีเข็มทิศ
-
-
-
ผลการแก้ไข
4.
ประกวดราคาซื้อระบบภูมิสารสนเทศการปฎิบัติการทางทหาร (GIS Military Operation)
-
-
-
ผลการแก้ไข
3.
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความเร็วลมติดตั้งประจำที่แบบมีส่วนเคลื่อนไหว (ชนิดต่อเชื่อมระบบอำนวยการรบ)
-
-
-
ผลการแก้ไข
2.
ประกวดราคาซื้อระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบไม่ประจำที่
-
-
-
ผลการแก้ไข
1.
ประกวดราคาซื้อระบบหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดหลายลำคลื่นแบบไม่ประจำที่
-
-
-
ผลการแก้ไข