พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
นอ.ชัยฤทธิ์ เกิดผล
รอง ผอ.ศสด.อศ. เป็นผู้แทน จก.อศ. พร้อมด้วยข้าราชการ อศ. ๑๐ นาย ร่วมงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ วันที่ ๒๐ พ.ย.๖๐

<ดูรายละเอียด>

พลเรือโทวินัย มณีพฤกษ์
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ตรวจเยี่ยมหน่วยและเจ้าหน้าที่ประภาคารแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี และประภาคารแหลมงอบ จ.ตราด

<ดูรายละเอียด>

พลเรือโทวินัย มณีพฤกษ์
เจ้ากรมอุทกศาสตร์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้นจ่าเอกประจำปี งป.๖๑

<ดูรายละเอียด>

พลเรือโทวินัย มณีพฤกษ์
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ตรวจเยี่ยมกองอุตุนิยมวิทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และเจ้าหน้าที่ประภาคารระยอง อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อ ๘ พ.ย.๖๐

<ดูรายละเอียด>

พลเรือโทวินัย มณีพฤกษ์
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประภาคารหินสัมปะยื้อ
กองเครื่องหมายทางเรือ สถานีสัตหีบ จ.ชลบุรี และสถานีอุทกศาสตร์สัตหีบ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๖๐

<ดูรายละเอียด>

พลเรือตรีศิริชัย เนยทอง
รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐

<ดูรายละเอียด>

พลเรือโทวินัย มณีพฤกษ์
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานการประชุมมาตรฐานของผู้สำเร็จการศึกษา จาก รร.นร.

<ดูรายละเอียด>

พลเรือโทวินัย มณีพฤกษ์
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ

<ดูรายละเอียด>

พลเรือโทวินัย มณีพฤกษ์
เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ให้การต้อนรับนางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางนา กรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ

<ดูรายละเอียด>

พลเรือตรีศิริชัย เนยทอง รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ไทย - ลาว

<ดูรายละเอียด>

พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เมื่อ ๒๙ ก.ย.๖๐

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ภูวดล สว่างแสง รอง ผอ.ศสด.อศ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานนักสำรวจอุทกศาสตร์

<ดูรายละเอียด>

กรมอุทกศาสตร์ จัดงานอำลาชีวิตรับราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง

<ดูรายละเอียด>

กรมอุทกศาสตร์ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย โดยมีข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง กรมอุทกศาสตร์ เข้าร่วมพิธี

<ดูรายละเอียด>

พลเรือตรี ปรีชา สมสุขเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นประธานในการจัดบรรยายจาก บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ เกี่ยวกับระบบ Automatic Identification System (AIS)

<ดูรายละเอียด>

พลเรือตรี วินัย มณีพฤกษ์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเยี่ยมดูงานของกรมอุทกศาสตร์นทร์

<ดูรายละเอียด>

พลเรือโทจรินทร์ บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ และข้าราชการสังกัดกรมอุทกศาสตร์ เข้าร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

<ดูรายละเอียด>

พลเรือโทจรินทร์ บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนสังกัดกรมอุทกศาสตร์ จำนวน ๒๓ นาย ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

<ดูรายละเอียด>

กรมอุทกศาสตร์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปลูกฝังให้กำลังพลมีจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาพื้นที่หน่วยให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย และเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วย๖๐

<ดูรายละเอียด>

กรมอุทกศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

<ดูรายละเอียด>

กรมอุทกศาสตร์เข้าร่วมการจัดกิจกรรม “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

<ดูรายละเอียด>

พลเรือโท จรินทร์ บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง กรมอุทกศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

<ดูรายละเอียด>

พลเรือโท จรินทร์ บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ ประจำปี ๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

<ดูรายละเอียด>

การประชุมคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ ครั้งที่ ๑๗ ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ ก.ค.๖๐

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ภูวดล สว่างแสง รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ (ศสด.อศ.) และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ (ประภาคารเกาะปราบ กคม.ศสด.อศ. จ.สุราษฎร์ธานี)

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ภูวดล สว่างแสง รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ (ศสด.อศ.) และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ (สถานีอุทกศาสตร์สงขลา ศสด.อศ.)

<ดูรายละเอียด>

กองทัพเรือจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารกองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์

<ดูรายละเอียด>

พลเรือตรีวินัย มณีพฤกษ์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ภูวดล สว่างแสง รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ (ศสด.อศ.) และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ (สถานีอุทกศาสตร์พังงา ศสด.อศ.)

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ภูวดล สว่างแสง รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ (ศสด.อศ.) และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ (สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน ศสด.อศ.)

<ดูรายละเอียด>

กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ ประธานกีฬาเปตองกองทัพเรือ มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาและร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง กองทัพไทย

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานการ
กระทำพิธีพุทธมามกะ ประจำปี
งป.๖๐

<ดูรายละเอียด>

กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานนักสำรวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี งป.๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารอุทกศาสตร์ชั้นนายเรือ ประจำปี งป.๖๐

<ดูรายละเอียด>

Hydro Counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
168
เดือนนี้
3,379
เดือนที่แล้ว
6,072
ปีนี้
24,765
ปีที่แล้ว
0

พัฒนาโดย..แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 222 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
อีเมล์ : hydrotech@navy.mi.th

internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่