พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานนักสำรวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี งป.๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารอุทกศาสตร์ชั้นนายเรือ ประจำปี งป.๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกรมอุทกศาสตร์

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. พร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. พร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ที่ปฎิบัติราชการ ที่ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่ ทำพิธีบวงสรวงสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) พร้อมด้วยข้าราชการ ทหารและลูกจ้าง กรมอุทกศาสตร์ ทำพิธีบวงสรวงสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ อศ. พร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ทำพิธีบวงสรวงสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

<ดูรายละเอียด>

น.อ.กาจ บุญวิทยา หัวหน้ากองเครื่องหมายทางเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ อศ. พร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ทำพิธีบวงสรวงสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ดิ์

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ
กรมอุทกศาสต์ร์ เป็นประธานในการบรรยายต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนเหล่าแผนที่ ชั้นนายพัน ณ ห้องประชุม อศ.(๒) เมื่อ 5 พ.ค.60

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมกับ คณะ จนท.จาก Aftac ณ ห้องประชุม อศ. (๑) ๒ พ.ค.๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในพิธีปลดทหารในสังกัด อศ. จำนวน ๑๗ นาย

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างสังกัด อศ.ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐

<ดูรายละเอียด>

พลเรือตรี ธนพล วิชัยลักขณา รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ และข้าราชการ กรมอุทกศาสตร์ รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเรือ ของ บริษัท MOBILIS

<ดูรายละเอียด>

น.อ.บงกช สโมสร ผอ.กวก.อศ. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร พสบ.ทร.รุ่นที่ ๑๔ ประจำปี งป.๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักษขนา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารอุทกศาสตร์ชั้นนายเรือ

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. ให้การต้อนรับ ผช.ทูตทหารเกาหลี/กรุงเทพฯ

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ประจำปี งป.๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. ให้การต้อนรับ Commodore Zwe Win Myint

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพล อศ.

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ผอ.ศสด.อศ. เป็นประธานในการประชุม นขต.ศสด.อศ.ครั้งที่ ๑/๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดหาเรือดำน้ำของ ทร.

<ดูรายละเอียด>

น.อ.สานิตย์ การสูงเนิน ผอ.กมศ.อศ. ให้การต้อนรับ จนท.บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ผอ.ศสด.อศ. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการซึ่งครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน สังกัด อศ.

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแผนที่ ENC

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ.(๒) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย - เมียนมาฯ ครั้งที่ ๓ (JTC-3)

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานจัดการอบรมการจัดการความรู้ของ อศ.

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ประสิทธิ์ จันทร ผอ.กรผ.อศ. และประธานอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ อศ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการเป็นหน่วยรับการตรวจเยื่ยมจากกรมอนามัย

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เยาวชนบางนา

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานจัดพัธีบำเพ็ญกูศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ ครบรอบ ๙๖ ปี

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ภูวดล สว่างแสง หน.นฝอ.อศ. ผู้แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์เดินทางมอบเงินบริจาคแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๓ (มหาวงษ์)

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. ให้การต้อนรับ จก.จร.ทร. และคณะผู้ตรวจจาก จร.ทร.

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พันจ่าเอก

<ดูรายละเอียด>

Hydro Counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,474
เดือนที่แล้ว
1,706
ปีนี้
8,246
ปีที่แล้ว
0