พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
กรมอุทกศาสตร์เข้าร่วมการจัดกิจกรรม “วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

<ดูรายละเอียด>

พลเรือโท จรินทร์ บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง กรมอุทกศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

<ดูรายละเอียด>

พลเรือโท จรินทร์ บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการการจัดการความรู้ของกรมอุทกศาสตร์ ประจำปี ๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

<ดูรายละเอียด>

การประชุมคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ ครั้งที่ ๑๗ ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ ก.ค.๖๐

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ภูวดล สว่างแสง รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ (ศสด.อศ.) และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ (ประภาคารเกาะปราบ กคม.ศสด.อศ. จ.สุราษฎร์ธานี)

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ภูวดล สว่างแสง รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ (ศสด.อศ.) และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ (สถานีอุทกศาสตร์สงขลา ศสด.อศ.)

<ดูรายละเอียด>

กองทัพเรือจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อาคารกองบังคับการ กรมอุทกศาสตร์

<ดูรายละเอียด>

พลเรือตรีวินัย มณีพฤกษ์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ภูวดล สว่างแสง รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ (ศสด.อศ.) และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ (สถานีอุทกศาสตร์พังงา ศสด.อศ.)

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ภูวดล สว่างแสง รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ (ศสด.อศ.) และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ (สถานีอุทกศาสตร์หัวหิน ศสด.อศ.)

<ดูรายละเอียด>

กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ ประธานกีฬาเปตองกองทัพเรือ มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาและร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง กองทัพไทย

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานการ
กระทำพิธีพุทธมามกะ ประจำปี
งป.๖๐

<ดูรายละเอียด>

กองทัพเรือ โดย กรมอุทกศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรมาตรฐานนักสำรวจอุทกศาสตร์ชั้นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี งป.๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารอุทกศาสตร์ชั้นนายเรือ ประจำปี งป.๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกรมอุทกศาสตร์

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. พร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. พร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ที่ปฎิบัติราชการ ที่ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่ ทำพิธีบวงสรวงสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) พร้อมด้วยข้าราชการ ทหารและลูกจ้าง กรมอุทกศาสตร์ ทำพิธีบวงสรวงสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ อศ. พร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ทำพิธีบวงสรวงสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

<ดูรายละเอียด>

น.อ.กาจ บุญวิทยา หัวหน้ากองเครื่องหมายทางเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ อศ. พร้อมด้วยข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ทำพิธีบวงสรวงสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์อาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ
กรมอุทกศาสต์ร์ เป็นประธานในการบรรยายต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนเหล่าแผนที่ ชั้นนายพัน ณ ห้องประชุม อศ.(๒) เมื่อ 5 พ.ค.60

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมกับ คณะ จนท.จาก Aftac ณ ห้องประชุม อศ. (๑) ๒ พ.ค.๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในพิธีปลดทหารในสังกัด อศ. จำนวน ๑๗ นาย

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างสังกัด อศ.ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐

<ดูรายละเอียด>

พลเรือตรี ธนพล วิชัยลักขณา รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ และข้าราชการ กรมอุทกศาสตร์ รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเรือ ของ บริษัท MOBILIS

<ดูรายละเอียด>

น.อ.บงกช สโมสร ผอ.กวก.อศ. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตร พสบ.ทร.รุ่นที่ ๑๔ ประจำปี งป.๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักษขนา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารอุทกศาสตร์ชั้นนายเรือ

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. ให้การต้อนรับ ผช.ทูตทหารเกาหลี/กรุงเทพฯ

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ประจำปี งป.๖๐

<ดูรายละเอียด>

Hydro Counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,079
เดือนที่แล้ว
1,621
ปีนี้
11,127
ปีที่แล้ว
0