พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักษขนา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารอุทกศาสตร์ชั้นนายเรือ

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. ให้การต้อนรับ ผช.ทูตทหารเกาหลี/กรุงเทพฯ

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก ประจำปี งป.๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. ให้การต้อนรับ Commodore Zwe Win Myint

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพล อศ.

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ผอ.ศสด.อศ. เป็นประธานในการประชุม นขต.ศสด.อศ.ครั้งที่ ๑/๖๐

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดหาเรือดำน้ำของ ทร.

<ดูรายละเอียด>

น.อ.สานิตย์ การสูงเนิน ผอ.กมศ.อศ. ให้การต้อนรับ จนท.บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง ผอ.ศสด.อศ. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการซึ่งครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน สังกัด อศ.

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพแผนที่ ENC

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ.(๒) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย - เมียนมาฯ ครั้งที่ ๓ (JTC-3)

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.วินัย มณีพฤกษ์ รอง จก.อศ.(๒) เป็นประธานจัดการอบรมการจัดการความรู้ของ อศ.

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ประสิทธิ์ จันทร ผอ.กรผ.อศ. และประธานอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ อศ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการเป็นหน่วยรับการตรวจเยื่ยมจากกรมอนามัย

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์เยาวชนบางนา

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานจัดพัธีบำเพ็ญกูศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทกศาสตร์ ครบรอบ ๙๖ ปี

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ภูวดล สว่างแสง หน.นฝอ.อศ. ผู้แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์เดินทางมอบเงินบริจาคแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ๓ (มหาวงษ์)

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. ให้การต้อนรับ จก.จร.ทร. และคณะผู้ตรวจจาก จร.ทร.

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รอง จก.อศ.(๑) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พันจ่าเอก

<ดูรายละเอียด>

น.อ.ประสิทธิ์ จันทร ผอ.กรผ.อศ. เป็นประธานในการประดับเครี่องหมายยศให้กับข้าราชการสังกัด กรผ.อศ.

<ดูรายละเอียด>

กรมอุทกศาสตร์ โดย น.อ.ประสิทธ์ จันทร ประธานอนุกรรมการกีฬาฯ และ ผอ.กรผ.อศ. จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้กับ กำลังพล อศ.

<ดูรายละเอียด>

Hydro Counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
138
เดือนนี้
2,663
เดือนที่แล้ว
2,663
ปีนี้
2,663
ปีที่แล้ว
0