พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
พลเรือตรี ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี ธีรกุล กาญจนะ รองปลัดบัญชีทหารเรือ และคณะฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยม และรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ของ อศ.

<ดูรายละเอียด>

พลเรือ โทวินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในการบรรยายทางวิชาการให้ความรู้ของผู้ที่ไปอบรม ประชุม สัมมนา ให้กับข้าราชการ อศ.

<ดูรายละเอียด>

พลเรือตรี ศิริชัย เนยทอง รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ พร้อมตัวแทนคณะกรรมการจัดการความรู้ของ อศ. เข้าร่วมงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทร. ประจำปี งป.๖๑ ภายใต้หัวข้องาน "โชว์ แชร์ ช็อป ใช้"

<ดูรายละเอียด>

พลเรือโท วินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรุมอุทกศาสตร์ ครบรอบ ๙๗ ปี

<ดูรายละเอียด>

พลเรือตรี ศิริชัย เนยทอง รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เยาวชนบางนา

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.วินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ (สวท.ชม.)

<ดูรายละเอียด>

กรมอุทกศาสตร์ โดย พล.ร.ท.วินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ นำข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ทหาร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ทดสอบประสิทธภาพร่างกาย

<ดูรายละเอียด>

พลเรือตรี ศิริซัย เนยทอง รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะโครงการศึกษาและการจัดการความรู้ของ อศ. ครั้งที่ ๑

<ดูรายละเอียด>

พลเรือตรี ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. ประจำปี งป.๖๑

<ดูรายละเอียด>

พลเรือโทวินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ตรวจเยี่ยมหน่วยและบำรุงขวัญ เจ้าหน้าที่สถานีอุทกศาสตร์พังงา ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ จ.พังงา

<ดูรายละเอียด>

นาวาเอก ชัยฤทธิ์ เกิดผล รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ เป็นผู้แทน เจ้ากรมอุทกศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

<ดูรายละเอียด>

พล.ร.ท.วินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ตรวจเยี่ยมหน่วยและบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่ประภาคารเกาะนก กองเครื่องหมายทางเรือ ศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ จ.ตรัง

<ดูรายละเอียด>

Hydro Counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
159
เดือนนี้
1,913
เดือนที่แล้ว
3,665
ปีนี้
23,740
ปีที่แล้ว
30,848

พัฒนาโดย..แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 222 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
อีเมล์ : hydrotech@navy.mi.th

internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่