การประชุมที่ อศ. เข้าร่วมในฐานะผู้แทนประเทศไทย
ลำดับที่ ระหว่างวันที่ การประชุม ผู้แทน อศ. รายงานการประชุม
๒.
๒๔ - ๒๙ มี.ค.๖๒ คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ (North Indian Ocean Hydrographic Commission : NIOHC) ครั้งที่ ๑๙ พล.ร.ต.จักรกฤช มะลิขาว คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ (North Indian Ocean Hydrographic Commission : NIOHC)ครั้งที่ ๑๙ ณ รัฐสุลต่านโอมาน
๑.
๑๘ - ๒๒ ก.พ.๖๒ คณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๖ "6th EAHC Steering Committee (SC)" พล.ร.ต.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การฝึก ศึกษา วิจัย และพัฒนา ครั้งที่ ๙ "9th EAHC Training, Research and Development Center – Board of Directors (TRDC BOD)" และ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนคณะกรรมาธิการอุทกศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๖ "6th EAHC Steering Committee (SC)" ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย