กิจกรรม KM อศ.

ดูทั้งหมด

บทความ

การจัดการความรู้เน้นที่ การปฏิบัติ ไม่ใช่เน้นทฤษฏี ถ้าไปมัวยึดติดทฤษฏีมากเกินไปหรือมัวแต่ทำความเข้าใจทฤษฏีไม่ลงมือปฏิบัติก็จะไม่เกิดการจัดการความรู้ ไม่ได้รับผลของการจัดการความรู้

พัฒนาโดย... แผนกกรรมวิธีข้อมูล กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 222 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
อีเมล์ : hydrodept@navy.mi.th

internet statistics

ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่