http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             พล.ร.ต.ธนพล วิชัยลักขณา รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ ประธานกีฬาเปตองกองทัพเรือ มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา และร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง กองทัพไทย ครั้งที่ ๕๐ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามเปตอง กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๑ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อ ๖ ก.ค.๖๐ นี้