http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             พล.ร.ท.จรินทร์ บุญเหมาะ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็น ว่าที่ ร.ท. สังกัด อศ.จำนวน ๒ นาย ณ ห้องอเนกประสงค์ บก.อศ. เมื่อ ๒๑ ก.ค.๖๐