http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             พล.ร.ท.วินัย มณีพฤกษ์ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ (สวท.ชม.) ในห้วงที่ผ่านมา และคณะยังได้มอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องเล่นกีฬา และทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถม - มัธยมศึกษาที่ขาดแคลน ณ ร.ร.บ้านทุ่งแก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๐