http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             พล.ร.ท.วินัย มณีพฤกษ์ จก.อศ. เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการ สังกัด อศ. จำนวน ๑๓ นายโดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และข้าราชการ อศ. เข้าร่วมพิธี แสดงความยินดี ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบังคับการกรมอุทกศาสตร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๑