http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

             พลเรือตรี ศิริชัย เนยทอง รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นผู้แทนเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกฯ ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑