http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

พล.ร.ต.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ รอง จก.อศ. เป็นผู้แทน จก.อศ. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องนิทรรศการ ๑๐๗ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๒ เม.ย.๖๑