http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

อศ. โดย พล.ร.ต.ศิริชัย เนยทอง รอง จก.อศ. ให้การต้อนรับ คณะ สสท.ทร. ในการเข้าศึกษาดูงานระบบงานฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร (HDGIS)โดยมี น.อ.สุวัจ ดอนสุกุล รอง ผอ.สปก.สสท.ทร. เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมข้าราชการจำนวน ๑๔ นาย รับฟังการบรรยายฯ ณ ห้องประชุม อศ. ๒ บก.อศ. บางนา กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๑