http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

พล.ร.ต.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ รอง จก.อศ. และประธานกรรมการเปตอง ทร. รับการตรวจเยี่ยมจาก พล.ร.ท.เอกราช พรหมลัมภัก รองประธานกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬา ทร. ในโอกาสตรวจเยี่ยมทีมนักกีฬา ทร. ที่เก็บตัวฝึกซ้อม และเข้าร่วมแข่งขันกีฬากองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาภูติอนันต์ ๒ เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๖๑