http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

    พลเรือตรีไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ และข้าราชการกรมอุทกศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบปีที่ ๒๓ โดยมีข้าราชการกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หน่วยงานพื้นที่เขตพระโขนง และเขตบางนา ร่วมพิธี ณ กองบังคับการกรมอุทกศาสตร์ ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑