http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

   เมื่อ ๔ ก.ย.๖๑ พล.ร.ต.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ รอง จก.อศ. พร้อมคณะ ไปตรวจเยี่ยม ร.ล.จันทร หมวดเรืออุทกศาสตร์ ออกปฎิบัติราชการฝึกสำรวจและวิเคราะห์ลักษณะพื้นทองทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีระหว่างวันที ๓-๑๒ ก.ย.๖๑ โดยมี น.อ.ชัยยศ คงขวัญ รอง ผอ.กรผ.อศ. เป็นผู้อำนวยการฝึกครั้งนี้ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย