http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

   เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๒ พล.ร.ต.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์สร้างสุขภาพทุกวัยบางนา (ศูนย์เยาวชนบางนา) เขตบางนา กรุงเทพฯ ในการนี้ กรมอุทกศาสตร์ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยครั้งนี้อีกด้วย