http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

   เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๒ พล.ร.ท.วินัย มณีพฤกษ์ จก.อศ. เป็นผู้แทนกองทัพเรือ พร้อมคณะ ร่วมกับบริษัทเอกชนได้แก่ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำกัด และบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด มอบผ้าห่มกันหนาว อาหาร ทุนการศึกษา และอุปกรณ์การกีฬาให้แก่ นักเรียน และครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๒ บ้านแม่ละงอง ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่