http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

   ใน ๑๓ มี.ค.๖๒ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน เสธ.ทร. เป็นผู้แทน ผบ.ทร. ให้การต้อนรับ รอง ผบ.ทร.เวียดนาม และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ พร้อมกับประชุมหารือจัดทำร่างข้อตกลงด้านอุทกศาสตร์ ณ ห้องรับรองชั้น ๒ บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน