http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

   เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๒ พล.ร.ต.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและถวายสักการะศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ที่ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ อศ. เข้าร่วมพิธีฯ ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือน จ.เชียงใหม่