http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

   เมื่อ ๒๔ ก.ย.๖๒ พล.ร.ต.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ รองจก.อศ. ให้การต้อนรับ Baroness Goldie รัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหม สหราชอาณาจักร พร้อมด้วย Emma Pratt เลขาธิการฯ Trish Wilson รอง ผอ.ด้านความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก Col.Roger Lewis สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร สหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย และ คุณสุทธาทิพย์ สารฤทธิ์ เลขาฯ สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร สหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย เข้าหารือ เยี่ยมคำนับ จก.อศ. และฟังบรรยายสรุปภารกิจ อศ. ณ ห้องประชุม อศ.๑ อาคาร บก.อศ. บางนา กรุงเทพฯ