http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

   เมื่อ ๓๑ ต.ค.๖๑ พล.ร.ต.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ รอง จก.อศ. เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการสังกัด อศ. จำนวน ๑๕ นาย โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ อศ. และข้าราชการสังกัด มวอ.อศ. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคาร บก.อศ. บางนา กรุงเทพฯ ณ ห้องอเนกประสงค์ บก.อศ. บางนา กรุงเทพฯ