http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

   พล.ร.ท.วินัย มณีพฤกษ์ จก.อศ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี หน.นขต.อศ. เข้าร่วมพิธี ณ ห้องรับรอง ๒ บก.อศ. บางนา เมื่อ ๓๐ พ.ย.๖๑