http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

        เมื่อ ๑๐ ม.ค.๖๓ พล.ร.ท.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ และคณะ พร้อมด้วย น.อ.ชัยศ คงขวัญ หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนเชียงใหม่ และข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนเชียงใหม่ เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาว อาหาร น้ำดื่ม ให้กับตัวแทนชาวบ้าน สามหมู่บ้านใน ต.สะลวง และมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ก๊ะเปียง และโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ ต.สะลวง อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่