http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

        เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๓ พล.ร.ท.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ จก.อศ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ปาร์ค วัง เรย์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายโค ซัง-อุก ที่ปรึกษา และคณะ เข้าหารือและเยี่ยมคำนับ ณ ห้องรับรอง 1 อาคาร บก.อศ. บางนา