http://www.hydro.navy.mi.th/images/newbanner
หน้าหลัก

           พลเรือโท ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ เจ้ากรมอุทกศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจน้ำ และคณะฯ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ เมื่อ ๑๐ มี.ค.๖๓ ณ ห้องรับรอง ๑ บก.อศ. บางนา