ประกาศชาวเรือ

Notices to Mariners

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

19/58(ล่วงหน้า)

สุราษฎร์ธานี, เกาะสมุย ถึง เกาะพะงัน/Surat Thani,Ko Samui to Ko Phangan

สายส่งกระแสไฟฟ้าใต้น้ำ/Submarine Power Cable
18/58(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, สัตหีบ/Chonburi,Sattahip

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
17/58(ล่วงหน้า)

ตราด, คลองใหญ่ ถึง เกาะกูด และ เกาะหมาก/Trat, Khlong Yai to Ko Kut and Ko Mak

สายส่งกระแสไฟฟ้าใต้น้ำ/Submarine Power Cable
16/58(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี ,บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ/Gulf of Thailand,Sattahip southwards

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
15/58(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก,ประจวบคีรีขันธ์,ทิศตะวันออกของเกาะแรด/Prachuap Khiri Khan,Ko Raet eastwards

เรืออับปาง/Wreck
14/58(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเรณทิศเหนือเกาะปลาหมึก/Sattahip,Ko Pla Muk northwards

ปฏิบัติการทางเรือ/Naval Operation
13/58

บรรณสารการเดินเรือ

บรรณสารการเดินเรือ/Publication
12/58(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,แหล่งนงเยาว์ /Gulf of Thailand/Nong Yao field

สิ่งก่อสร้างนอกฝั่ง/Offshore Installations
11/58(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การขุดเจาะ/Drilling Operations
10/58(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, หาดยาวทุ่งโปรง/Sattahip, Hat Yao Thung Prong

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
9/58

South China Sea, Hon Bai Canh S

เรืออับปาง/Wreck
8/58(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, หาดยาวทุ่งโปรง/Sattahip, Hat Yao Thung Prong

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
7/58(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, สัตหีบ/Chonburi,Sattahip

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
6/58(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, บริเวณทิศใต้ของเกาะกูด/Trat,Ko Kut Southwards

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
5/58(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, หาดยาวทุ่งโปรง/Sattahip, Hat Yao Thung Prong

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
4/58

Vietnam – Gulf of Thailand – Dao Phu Quoc – Duong Dong NW

ไฟ/Lights
3/58

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก,เพชรบุรี, บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของชะอำ/Phatchaburi, Cha-am South-eastwards

บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/Marine farm
2/58(ชั่วคราว)

สงขลา, บริเวณทางเข้าท่าเรือสงขลา/Songkhla,Entrance to Songkhla Harbour

เรืออับปาง/Wreck
1/58

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก,เพชรบุรี, หาดเจ้าสำราญ, แหลมผักเบี้ย/Phetchaburi,Hat Chao Samran,Laem Phak Bia

บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/Marine farm
174/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ,อ่าวบางเสร่/Sattahip, Ao Bang Sare

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
173/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, สัตหีบ/Chonburi,Sattahip

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
172/57

แผนที่ , บรรณสารการเดินเรือ

แผนที่ , บรรณสารการเดินเรือ/Chart, Publications
171/57(ชั่วคราว)

สงขลา, บริเวณทิศตะวันออกของสทิงพระ/Songkhla, Sathing Phra Eastwards

การขุดเจาะ/Drilling Operations
170/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การขุดเจาะ/Drilling Operations
169/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,Gulf of Thailand

การซ่อมบำรุงแท่นผลิต/Platform Maintenance
168/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ/Chon Buri,Sattahip

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
167/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณเกาะยอ/Gulf of Thailand,East Coast,Sattahip,Ko Yo

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
166/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ/Chonburi,Sattahip Southwards

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
165/57

สุราษฎร์ธานี, แหลมหน้าถ้ำ, หมู่เกาะอ่างทอง/Surattani, Laem Na Tham, Mu Ko Angthong

เรืออับปาง/Wreck
164/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, หาดยาวทุ่งโปรง/Sattahip, Hat Yao Thung Prong

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
163/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ/Chonburi,Sattahip Southwards

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
162/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน/Seismic Survey
161/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การขุดเจาะ/Drilling Operations
160/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี/Chonburi,Sattahip

ฝึกยิงอาวุธ, การทดลองจุดระเบิดทุ่นระเบิด/Main Armament Exercises,Mine Exploded Test
159/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, สัตหีบ/Chonburi,Sattahip

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
158/57

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก,สุราษฎร์ธานี, เกาะสมุย, เกาะพงัน/Suratthani, Ko Samui , Ko Pa - Ngan

ระบบทุ่น/Buoyage
157/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, สัตหีบ/Chonburi,Sattahip

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
156/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, สัตหีบ/Chonburi,Sattahip

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
155/57

อ่าวไทย, แหล่งบงกชเหนือ/Gulf of Thailand,Bongkot North field

ฐาน/Platforms
154/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, สัตหีบ, บริเวณหินฉลาม และ ระยอง, บริเวณทิศใต้ของเกาะเสม็ด/Chon Buri,Sattahip,Hin Chalam and Rayong,Ko Samet Southwards

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
153/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การขุดเจาะ/Drilling Operations
152/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ/Chon Buri,Sattahip

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
151/57

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก,ประจวบคีรีขันธ์, ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสัตกูด

บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/Marine farm
150/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ/Chon Buri,Sattahip Southwards

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
149/57(ชั่วคราว)

ระยอง, บริเวณทิศใต้ของเกาะเสม็ด/Rayong, Ko Samet Southwards

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
148/57

Tanintharyi Coast (Lower Coast of Myanmar)

ฐาน, ท่อทางใต้น้ำ/Platforms,Submarine pipeline
147/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, หาดยาวทุ่งโปรง/Sattahip, Hat Yao Thung Prong

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
146/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, หาดยาวทุ่งโปรง/Sattahip, Hat Yao Thung Prong

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
145/57

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก,ระยอง, ทางเข้าร่องน้ำคลองแกลง, ทางเข้าร่องน้ำเพ/Gulf of Thailand,East Coast,Rayong,Entrance to Khlong Klaeng,Entrance to Ban Phe

ระบบทุ่น/Buoyage
144/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, หาดยาวทุ่งโปรง/Sattahip, Hat Yao Thung Prong

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
143/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, สัตหีบ/Chonburi,Sattahip

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
142/57(ชั่วคราว)

ทะเลอันดามัน/Andaman Sea

เขตอันตราย/Danger zone
141/57

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันตก,ปัตตานี, บริเวณทิศตะวันออกของบ้านบางเก่า/Gulf of Thailand,West Coast,Pattani,Ban Bang Kao Eastwards

บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/Marine farm
140/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การสำรวจปิโตรเลียม/Petroleum survey operations
139/57

อ่าวไทย, แหล่งมโนราห์/Gulf of Thailand, Manora field

ฐาน,เรือกักเก็บปิโตรเลียม/Platform,Moored Storage Tanker
138/57(ชั่วคราว)

สงขลา, บริเวณทิศตะวันออกของสทิงพระ/Songkhla, Sathing Phra Eastwards

การขุดเจาะ/Drilling Operations
137/57(ล่วงหน้า)

ตราด, คลองใหญ่ ถึง เกาะกูด และ เกาะหมาก/Trat, Khlong Yai to Ko Kut and Ko Mak

สายส่งกระแสไฟฟ้าใต้น้ำ/Submarine Power Cable
136/57

Burma – Kabuzya Kyun NW

Platform.Moored storage tanker.Legend.
135/57

South China Sea – P.Aur SE

เรืออับปาง/Wreck
134/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

แท่นขุดเจาะ/Platform
133/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การสำรวจปิโตรเลียม/Petroleum survey operations
132/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก,สัตหีบ, บริเวณอ่าวบางเสร่/Sattahip, Ao Bang Sare

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
131/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การสำรวจปิโตรเลียม/Petroleum survey operations
130/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, หาดยาวทุ่งโปรง/Sattahip, Hat Yao Thung Prong

ยิงทดสอบอาวุธ/Armament Test
129/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การขุดเจาะ/Drilling Operations
128/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี,บริเวณสัตหีบ/Chonburi,Sattahip

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
127/57

อ่าวไทย/Gulf of Thailand,ตราด, บริเวณทิศตะวันตกของเกาะคลุ้ม.Trat,Ko Khlum westwards

เรืออับปาง/Wreck.
126/57

อ่าวไทย/Gulf of Thailand,แหล่งบงกชเหนือ/North Bongkot field

ฐาน/Platform.
125/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การขุดเจาะ/Drilling Operations
124/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การสำรวจปิโตรเลียม/Petroleum survey operations
123/57

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก,ประจวบคีรีขันธ์, ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะรำร่า, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสังข์

บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/Marine farm
122/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การขุดเจาะ/Drilling Operations
121/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, หาดยาวทุ่งโปรง/Sattahip, Hat Yao Thung Prong

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
120/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การขุดเจาะ/Drilling Operations
119/57(ชั่วคราว)

สงขลา, บริเวณทิศตะวันออกของสทิงพระ/Songkhla, Sathing Phra Eastwards

การขุดเจาะ/Drilling Operations
118/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การสำรวจปิโตรเลียม/Petroleum survey operations
117/57

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, นครศรีธรรมราช, สิชล/Nakhon Si Thammarat,Sichon

ทุ่น/buoy.
116/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, สัตหีบ/Chonburi,Sattahip

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
115/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การขุดเจาะ/Drilling Operations
114/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, หาดยาวทุ่งโปรง/Sattahip, Hat Yao Thung Prong

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
113/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การสำรวจปิโตรเลียม/Petroleum survey operations
112/57

อ่าวไทย, แหล่งน้ำมันบัวหลวง/Gulf of Thailand, Bualuang Oilfield

เรือกักเก็บปิโตรเลียม/Moored Storage Tanker
111/57(ล่วงหน้า)

อ่าวไทย, แหล่งมโนราห์/Gulf of Thailand, Manora field

ฐาน,เรือกักเก็บปิโตรเลียม/Platform,Moored Storage Tanker
110/57

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา,ทางเข้าร่องน้ำคุระ,ทางเข้าบ้านน้ำเค็ม/West Coast of Thailand,Phangnga, Entrance to Khura, Entrance to Ban Nam Khem

กระโจมไฟ,ทุ่น/Light-beacons,Buoy
109/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การสำรวจปิโตรเลียม/Petroleum survey operations
108/57(ชั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย,พังงา, บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขาหน้ายักษ์ /Phangnga,Khao Na Yak South – westwards

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
107/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, หาดยาวทุ่งโปรง/Sattahip, Hat Yao Thung Prong

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
106/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การเคลื่อนย้ายแท่นผลิต/Moving Platform
105/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

สิ่งก่อสร้างนอกฝั่ง/Offshore Installation
104/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

สิ่งก่อสร้างนอกฝั่ง/Offshore Installation
103/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การเคลื่อนย้ายแท่นผลิต/Moving Platform
102/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก,ชลบุรี,ท่าเรือแหลมเทียน/Chonburi,Laem Thian Harbour

ทุ่นไฟปากร่อง/Entrance Light-buoy
101/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก,สัตหีบ, บริเวณอ่าวบางเสร่/Sattahip,Ao Bang Sare

สาธิตการยิงอาวุธ/Armament demonstration
100/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การสำรวจปิโตรเลียม/Petroleum survey operations
99/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ/Chon Buri,Sattahip

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
98/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันตก,นครศรีธรรมราช,สิชล/Nakhon Si Thammarat,Sichon

ทุ่นไฟ/Light-buoy
97/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ/Chon Buri,Sattahip

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
96/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ/Chon Buri,Sattahip

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
95/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การสำรวจปิโตรเลียม/Petroleum survey operations
94/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การขุดเจาะ/Drilling Operations
93/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การสำรวจปิโตรเลียม/Petroleum survey operations
92/57

Gulf of Thailand – Muda Field and Cakerawala Field

/ฐาน/Platform
91/57

MALAYSIA – Peninsular Malaysia, East Coast – Kuantan SE and Belida Field SW

/ความลึกDepth
90/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง/Sattahip, Hat Yao Thung Prong

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
89/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การขุดเจาะ/Drilling Operations
88/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การสำรวจปิโตรเลียม/Petroleum survey operations
87/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การขุดเจาะ/Drilling Operations
86/57(ล่วงหน้า)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

สายเคเบิลใต้น้ำ/Submarine cable
85/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การขุดเจาะ/Drilling Operations
84/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, ท่าเรือแหลมเทียน/Chonburi,Laem Thian Harbour

ทุ่นไฟปากร่อง/Entrance Light-buoy
83/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ/Chon Buri,Sattahip

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
82/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

สิ่งก่อสร้างนอกฝั่ง/Offshore Installation
81/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การขุดเจาะ/Drilling Operations
80/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย/Gulf of Thailand

การสำรวจปิโตรเลียม/Petroleum survey operations
79/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสัตหีบ

ยิงทดสอบอาวุธ/ Armament Test
78/57

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา,ทางเข้าบ้านทับละมุ

ทุ่น/Buoy
77/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
76/57

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, กระบี่, พังงา

เรืออับปาง/Wrecks
75/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
74/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก,ชลบุรี,บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
73/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก,ตราด,บริเวณทิศใต้ของเกาะกูด

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
72/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การสำรวจปิโตรเลียม/Petroleum survey operations
71/57(ชั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา,บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขาหน้ายักษ์

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
70/57

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย – ภูเก็ต,บริเวณทิศเหนือของเกาะบอน

หินใต้น้ำ/Rock
69/57

VIETNAM – Gulf of Thailand – Vinh Thuan Yen – Ha Tien

ไฟ, เรืออับปาง/Lights,Wreck
68/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
67/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การสำรวจปิโตรเลียม/Petroleum survey operations
66/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

ทุ่นตรวจจับเรือดำน้ำ และเป้าฝึกปราบเรือดำน้ำ/Sonobuoy and Ematt
65/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ยิงทดสอบอาวุธ/Armament Test
64/57(ชั่วคราว)

SINGAPORE STRAIT-Middle Channel-Ramunia Shoals

Light-beacon.Works.Buoy.
63/57

SOUTH CHINA SEA-Duyong Field SE

ฐาน, ท่อทางใต้น้ำ/Platforms. Submarine pipelines.
62/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสัตหีบ

ยิงทดสอบอาวุธ/Armament Test
61/57

อ่าวไทย,แหล่งอาทิตย์, แหล่งบงกชเหนือ

ฐาน/Platform
60/57

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันตก,ประจวบคีรีขันธ์,หัวหิน,บริเวณชายฝั่งหน้าวังไกลกังวล

ระบบทุ่น/Buoyage
59/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

สิ่งก่อสร้างนอกฝั่ง/Offshore Installation
58/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก,โครงการอาทิตย์

การเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะ/Moving Platform
57/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก,ประจวบคีรีขันธ์,บริเวณทิศตะวันออกของเกาะเหลื่อม

สิ่งก่อสร้างนอกฝั่ง/Offshore Installation
56/57

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย,พังงา,ทางเข้าบ้านทับละมุ

ทุ่นผูกเรือ/Mooring Buoys
55/57

แผนที่เดินเรือ

แผนที่เดินเรือ/Chart
54/57(ชั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ภูเก็ต, บริเวณทิศเหนือของเกาะบอน

สิ่งอันตรายใหม่
53/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
52/57(ชั่วคราว)

ทะเลอันดามัน

เขตอันตราย/Main Armament Exercises
51/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
50/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก,สัตหีบ, บริเวณอ่าวบางสะเหร่

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
49/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
48/57

อ่าวไทย, แหล่งบงกชใต้, ฐาน

กระโจมตอบสัญญาณเรดาร์
47/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
46/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
45/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
44/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ/Main Armament Exercises
43/57(ชั่วคราว)

ทะเลอันดามัน

เขตอันตราย
42/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
41/57(ชั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา, บริเวณทิศตะวันตกของอำเภอท้ายเหมือง

เขตอันตราย
40/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
39/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
38/57

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ระนอง, เกาะโคม

ไฟ
37/57

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย,ตรัง,แหลมหยงสตาร์

ไฟ
36/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก, ตราด, บริเวณทิศตะวันตกของเกาะคลุ้ม

เรืออับปาง
35/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การสำรวจปิโตรเลียม
34/57

แผนที่เดินเรือ

แผนที่เดินเรือ
33/57(ชั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา, บริเวณทิศตะวันออกของเกาะบอน

ฝึกยิงอาวุธ
32/57(ล่วงหน้า)

อ่าวไทย

สายเคเบิลใต้น้ำ
31/57

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันตก,ประจวบคีรีขันธ์,หัวหิน

ไฟ
30/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก,ชลบุรี,บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
29/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก,ชลบุรี,สัตหีบ,บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอีเลา

การฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิด
28/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก,ชลบุรี,บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
27/57

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก,ตราด,ช่องเกาะช้าง,บริเวณใกล้กับแหลมลั่นทม

ทุ่น
26/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การสำรวจปิโตรเลียม
25/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ยิงทดสอบอาวุธ
24/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
23/57

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, ประจวบคีรีขันธ์, บริเวณชายฝั่งหน้าวังไกลกังวล

ทุ่น
22/57(ล่วงหน้า)

อ่าวไทย

สายเคเบิลใต้น้ำ
21/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
20/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
19/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
18/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
17/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
16/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การสำรวจปิโตรเลียม
15/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก,ชลบุรี,บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
14/57(ชั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย,ระนอง,เกาะโคม

ไฟ
13/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก,ตราด,บริเวณทิศใต้ของเกาะกูด

ฝึกยิงอาวุธ
12/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก,สัตหีบ,บริเวณหาดทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
11/57(ชั่วคราว)

ประจวบคีรีขันธ์,หัวหิน,บริเวณชายฝั่งหน้าพระราชวังไกลกังวล

ทุ่น
10/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก.ชลบุรี,บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
9/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การสำรวจปิโตรเลียม
8/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
7/57(ชั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย,พังงา,บริเวณทิศตะวันออกของเกาะบอน

ฝึกยิงอาวุธ
6/57

แผนที่เดินเรือ

แผนที่เดินเรือ
5/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

สิ่งก่อสร้างนอกฝั่ง
4/57(ชั่วคราว)

ทะเลอันดามัน

เขตอันตราย
3/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

สิ่งก่อสร้างนอกฝั่ง
2/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

สิ่งก่อสร้างนอกฝั่ง
1/57(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันตก,ประจวบคีรีขันธ์,หินโค่ง

ไฟ
185/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก,ตราด,ช่องเกาะช้าง,บริเวณใกล้กับแหลมลั่นทม

ทุ่น
184/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การสำรวจปิโตรเลียม
183/56

บรรณสารการเดินเรือ

บรรณสารการเดินเรือ
182/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
181/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
180/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
179/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, ประจวบคีรีขันธ์, บริเวณทิศตะวันออกของเกาะแรด

สิ่งก่อสร้างนอกฝั่ง/Offshore Installation
178/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, ท่าเรือสงขลา

ทุ่น
177/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
176/56(ชั่วคราว)

ทะเลอันดามัน

เขตอันตราย
175/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, ท่าเรือสงขลา

ทุ่น
174/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศเหนือของเกาะสีชัง

ทุ่น
173/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี

ฝึกยิงอาวุธ, การทดลองจุดระเบิดทุ่นระเบิด
172/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, สงขลา, บริเวณทิศตะวันออกของสทิงพระ

การขุดเจาะ

171/56(ชั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต

ฝึกยิงอาวุธ
170/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

สำรวจปิโตรเลียม
169/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
168/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, สัตหีบ, บริเวณหินฉลาม และ ระยอง, บริเวณทิศใต้ของเกาะเสม็ด

ฝึกยิงอาวุธ
167/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ระยอง, บริเวณทิศใต้ของเกาะเสม็ด

ฝึกยิงอาวุธ
166/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
165/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
164/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณหาดยาวทุ่งโปร่ง

ฝึกยิงอาวุธ
163/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
162/56

แผนที่เดินเรือ

-
161/56

อ่าวไทย, แหล่งบงกชใต้

ฐาน
160/56 (ขั่วคราว)

อ่าวไทย

สายเคเบิลใต้น้ำ
159/56 (ขั่วคราว)

ทะเลอันดามัน

เขตอันตราย
158/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, เพชรบุรี, ทิศตะวันออกของบ้านบางแก้ว และบ้านบางเก่า

บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
157/56(ขั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
156/56(ขั่วคราว)

อ่าวไทย

การปิโตรเลียม
155/56(ขั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, สตูล, ทิศใต้ของเกาะบุโล้นเล

โป๊ะลอยน้ำ
154/56(ขั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
153/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, เกาะจวง

ไฟ
152/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การเคลื่อนย้าย
151/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
150/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การสำรวจปิโตรเลีย
149/56

อ่าวไทย, ชลบุรี, ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (ท่าเรือจุกเสม็ด)

กระโจมไฟ, ไฟ, แนวนำ, ตัวเลข
148/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การเคลื่อนย้าย
147/56

SINGAPORE-BRUNEI-PHILIPPINES-HONG KONG-CHINA-JAPAN

สายเคเบิลใต้น้ำ
146/56(ล่วงหน้า)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ตราด, บริเวณอ่าวตราด

ระบบทุ่น, กระโจมไฟ, กระโจมไฟนำ
145/56(ล่วงหน้า)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ตราด, ช่องเกาะช้าง

ระบบทุ่น, กระโจมไฟ, ไฟนำ
144/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
143/56

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
142/56(ชั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา, บริเวศทิศตะวันออกของเกาะบอน

ฝึกอาวุธ
141/56(ชั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา, บริเวศทิศตะวันออกของเกาะบอน

ฝึกอาวุธ
140/56

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ระนอง, เกาะลูกกำใต้

ไฟ
139/56(ชั่วคราว)

อ่าวเบงกอล, บริเวณทิศตะวันตกของหมู่เกาะนิโคบาร์

ทุ่น
138/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
137/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
136/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี,บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
135/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, ประจวบคีรีขันธ์, บริเวณทิศตะวันออกของอ่าวน้อย

บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
134/56(ล่วงหน้า)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ฉะเชิงเทรา, ทางเข้าแม่น้ำบางปะกง

ระบบทุ่น, ไฟนำ
133/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
132/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
131/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, เกาะจวง

ไฟ
130/56(ชั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ระนอง, เกาะลูกกำใต้

ไฟ
129/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การสำรวจปิโตรเลียม
128/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
127/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
126/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
125/56

อ่าวไทย, แหล่งอาทิตย์

ฐาน
124/56

มาเลเซีย, Peninsular Malaysia, West Coast - Pulau Pinang Northwards P.Bidan Westwards

เรืออับปาง
123/56(ล่วงหน้า)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ระยอง, ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด, ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัทไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด

ท่าเทียบเรือ
122/56

ทะเลจีนใต้, Outer Approaches to Singapore Strait - Pulau-Pulau Pengibu West-south-westwards

เรืออับปาง
121/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน
120/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
119/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี, ขนอม ถึง เกาะสมุย

สายไฟฟ้าใต้น้ำ
118/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, สุราษฎร์ธานี, เกาะสมุย, ทิศตะวันออกของแหลมโจรคว่ำ

ระบบทุ่น
117/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
116/56(ชั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, กระบี่, บริเวณอ่าวกระบี่

เรืออับปาง
115/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
114/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
113/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
112/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
111/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
110/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
109/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การสำรวจปิโตรเลียม
108/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, นครศรีธรรมราช และ สุราษฎร์ธานี, ขนอม ถึง เกาะสมุย และ เกาะสมุย ถึง เกาะพะงัน

สายไฟฟ้าใต้น้ำ
107/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การสำรวจปิโตรเลียม
106/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
105/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, ปัตตานี, เกาะโลซิน

ไฟ
104/56(ล่วงหน้า)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ตรัง, ทางเข้ากันตัง, ทางเข้าตะลิบง, และทางเข้าคลองเจ้าไหม

ระบบทุ่น, กระโจมไฟ, ไฟนำ
103/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
102/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปร่ง

ฝึกยิงอาวุธ
101/56

อ่าวไทย

สายเคเบิลใต้น้ำ
100/56(ชั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ตรัง, ทิศใต้ของเกาะรอกนอก

เรือประสบเหตุ
99/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
98/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
97/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, ประจวบคีรีขันธ์, หัวหิน, บริเวณชายฝั่งหน้าพระราชวังไกลกังวล

ระบบทุ่น
96/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
95/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
94/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณอ่าวบางสะเหร่

ฝึกยิงอาวุธ
93/56

อ่าวไทย

สายเคเบิลใต้น้ำ
92/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
91/56

แผนที่เดินเรือ

แผนที่เดินเรือ
90/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
89/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
88/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
87/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
86/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ,

ฝึกยิงอาวุธ
85/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน
84/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
83/56(ชั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, กระบี่, บริเวณทิศตะวันออกของเกาะยาวาซำ

เรืออับปาง
82/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
81/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ, การทดลองจุดระเบิดทุ่นระเบิด
80/56

อ่าวไทย

แผนที่เดินเรือ
79/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
78/56(ล่วงหน้า)

อ่าวไทย

สายเคเบิลใต้น้ำ
77/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, นครศรีธรรมราช, บริเวณทิศตะวันออกของอำเภอขนอม

การขุดเจาะ
76/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
75/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, เพชรบุรี, ทิศตะวันออกของบ้านดอนมะขามสูง

หมายเหตุ, ท่อทาง, ทุ่น, ทุ่นผูกเรือ, ตัวอักษร, ท่าเทียบเรือ
74/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปง

ฝึกยิงอาวุธ
73/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ตราด, ช่องเกาะช้าง, บริเวณใกล้กับแหลมลั่นทม

ทุ่น
72/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน
71/56(ล่วงหน้า)

อ่าวไทย

สายเคเบิลใต้น้ำ
70/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
69/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ตราด, บริเวณทิศใต้ของเกาะกูด

ฝึกยิงอาวุธ
68/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
67/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
66/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
65/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
64/56

แผนที่เดินเรือ

แผนที่เดินเรือ
63/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ระยอง, ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ระบบทุ่น
62/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, ท่าเรือสงขลา

ทุ่น
61/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ตราด, บริเวณทิศตะวันตกของคลองใหญ่

สะพานท่าเทียบเรือ, เขื่อนกันคลื่น
60/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
59/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, สงขลา, บริเวณทิศตะวันออกของสทิงพระ

ฐานขุดเจาะ, ที่ผูกเรือบรรทุกน้ำมัน, พื้นที่จอดเรือ, ตัวอักษร
58/56 (ชั่วคราว)

อ่าวไทย,

การขุดเจาะ
57/56 (ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
56/56 (ล่วงหน้า)

อ่าวไทย

สายเคเบิลใต้น้ำ
55/56 (ชั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ตรัง, แหลมหยงสตาร์

ไฟ
54/56 (ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
53/56 (ชั่วคราว)

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
52/56 (ชั่วคราว)

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
51/56 (ล่วงหน้า)

อ่าวไทย ชลบุรี, ศรีราชา ถึง สงขลา

สายเคเบิลใต้น้ำ
50/56

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา ,ทางเข้าบ้านทับละมุ

ทุ่น
49/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
48/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, ท่าเรือศรีราชา

ท่อทาง
47/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
46/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
45/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, บริเวณอ่าวบางสะเหร่

ฝึกยิงอาวุธ
44/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
43/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, สงขลา, บริเวณทิศตะวันออกของสทิงพระ

การขุดเจาะ
42/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, ประจวบคีรีขันธ์, บริเวณทิศใต้ของเขาคลองวาฬ

หิน
41/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
40/56(ชั่วคราว)

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา, บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขาหน้ายักษ์

ฝึกยิงอาวุธ
39/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
38/56

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พม่า, บริเวณหมู่เกาะมอสคอสเหนือ

เรืออับปาง
37/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
36/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
35/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
34/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, ท่าเรือศรีราชา

ตำบลที่รับพนักงานนำร่องขึ้นเรือ, ระบบทุ่น, ท่อทาง, เสาผูกเรือ
33/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
32/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันตก, นครศรีธรรมราช, บริเวณทิศตะวันออกของขนอม, สงขลา, บริเวณทิศตะวันออกของสทิงพระ

การขุดเจาะ
31/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
30/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
29/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
28/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
27/56(ล่วงหน้า)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, สุราษฎร์ธานี, บริเวณหมู่เกาะอ่างทอง

เกาะ
26/56

ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, ท่าเรือศรีราชา

ระบบทุ่น
25/56

ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย, พังงา, ทางเข้าบ้านทับละมุ

ไฟเสี้ยว
24/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, ศรีราชา, ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลอย

แปลงเพาะเลี้ยงหอย
23/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ระยอง, ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ระบบทุ่น, ไฟ, กระโจมไฟ, แนวนำ, ตัวอักษร
22/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย

การขุดเจาะ
21/56

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ระนอง, บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะพะยาม, พังงา, บริเวณทิศตะวันออกของหินหมูสัง

เรืออับปาง
20/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก สัตหีบ,บริเวณหาดยาว,ทุ่งโปรง

ฝึงยิงอาวุธ
19/56

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันตก,สงขลา, บริเวณทางเข้าท่าเรือสงขลา และบริเวณทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสทิงพระ และปัตตานี, บริเวณทิศตะวันออกของปะนาเระ

เรืออับปาง
18/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก สัตหีบ,บริเวณหาดยาว,ทุ่งโปรง

ฝึงยิงอาวุธ
17/56

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก และอ่าวไทย,ฝั่งตะวันตก,ชลบุรี,บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะไผ่ และบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะจวง,ช่องคราม,บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของแหลมหาดสอ,สมุทรสาคร,ทางเข้าแม่น้ำท่าจีน,ประจวบคีรีขันธ์,บริเวณทิศตะวันออกของหัวหิน

เรีออับปาง
16/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก,ชลบุรี , บริเวณทิศใต้ของสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
15/56

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันตก ,ประจวบคีรีขันธ์ , บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะจานและทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะร้านเป็ด และสุราษฎร์ธานี , บริเวณทิศเหนือของเกาะเต่า

เรืออับปาง
14/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก ,ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
13/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก ,ตราด , ช่องเกาะช้าง, บริเวณใกล้กับแหลมลั่นทม

ทุ่น
12/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย,ฝั่งตะวันออก , ระยอง , เกาะเสม็ด

ไฟ
11/56

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ตรัง, กันตัง, เกาะนก

ไฟ
10/56

แผนที่เดินเรือ

-
9/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ระยอง, บริเวณทิศใต้ของแหลมทองหลาง

หิน
8/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
7/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ตราด, ช่องเกาะช้าง, บริเวณใกล้กับแหลมลั่นทม

ทุ่น
6/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, ศรีราชา, ใกล้กับสะพานท่าเทียบเรือ ปตท.

ความลึก
5/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บริเวณสัตหีบ

ฝึกยิงอาวุธ
4/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ตราด, บริเวณทิศใต้ของเกาะกูด

ฝึกยิงอาวุธ
3/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, เขาโพธิ์ใบ,ใกล้กับสะพานเอสโซ่ และสะพานท่าเทียบเรือ ปตท.

ระบบทุ่น, ทุ่นผูกเรือ, ตัวอักษร
2/56(ชั่วคราว)

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, บริเวณหาดยาวทุ่งโปรง

ฝึกยิงอาวุธ
1/56

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, เกาะสีชัง, ใกล้กับท่าเรือเทววงศ์

ตัวอักษร, ขอบฝั่ง, สะพาน, ไฟ