ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2564
Navigational Warning 2021

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

45/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, ตราด, เกาะช้าง, GULF OF THAILAND – EAST COAST TRAT, KO KUT

เรืออับปาง
44/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, ตราด, เกาะช้าง, GULF OF THAILAND – EAST COAST TRAT, KO KUT

เรืออับปาง
43/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พี้น
42/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พี้น
41/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกส่งกำลังทางอากาศ
40/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
39/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, สตูล / WEST COAST OF THAILAND, SATUN

การสำรวจเส้นทางวางสายเคเบิลใต้น้ำ
38/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

กองทัพเรือวางทุ่นสำรวจสมุทรศาสร์
37/21

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, เกาะสมุย / GULF OF THAILAND, WEST COST, KO SAMUI

สายเคเบิ้ลใต้น้ำ
36/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

การเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม " SHELF DRILLING CHAOPHRAYA"
35/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
34/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

กองทัพเรือได้ทำการวางทุ่นสำรวจสมุทรศาสตร์
33/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม “SHELF DRILLING SCEPTER”
32/21

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
31/21

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก / WEST COAST OF THAILAND

ฝึกยิงตอร์ ปิโด
30/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ทะเลอันดามัน / WEST COAST OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ
29/21

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
28/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา

ฝึกยิงอาวุธ
27/21

เกาะสมุย / KO SAMUI

ค้นหาสายส่งกระแสไฟฟ้าใต้น้ำ
26/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
25/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
24/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกปฏิบัติการทางทหาร
23/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, สตูล, เกาะอาดัง / WEST COAST OF THAILAND, SATUN, KO ADANG

ยกเลิกประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ
22/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา, ท้ายเหมือง / WEST COAST OF THAILAND, PHANGNGA, THAI MUEANG

ฝึกยิงอาวุธ
21/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

การเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะ
20/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
19/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
18/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
17/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

การเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะ
16/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, สตูล, เกาะอาดัง / WEST COAST OF THAILAND, SATUN, KO ADANG

แผนที่เดินเรือไทย
15/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
14/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
13/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
12/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, เพชรบุรี / GULF OF THAILAND, WEST COAST, PHETCHABURI

แผนที่เดินเรือไทย
11/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
10/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย WEST COAST OF THAILAND

สำรวจเส้นทางวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
9/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บางละมุง / GULF OF THAILAND, EAST COAST, CHON BURI, BANG LAMUNG

สำรวจเส้นทางวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
8/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
7/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
6/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, สุราษฎร์ธานี, เกาะพงัน / GULF OF THAILAND, WEST COAST,SURAT THANI, KO PHA-NGAN

เรืออับปาง
5/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, สงขลา / GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA

เรืออับปาง
4/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, สงขลา, ระโนด / GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA, RANOT

เรืออับปาง
3/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
2/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, สงขลา / GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA

เรืออับปาง
1/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2563
Navigational Warning 2020

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

55/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, เกาะกูด / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
54/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
53/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
52/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
51/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
50/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
49/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
48/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
47/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
46/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
45/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
44/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
43/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
42/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
41/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก. สุราษฎร์ธานี / GULF OF THAILAND, WEST COAST, SURAT THANI

เรืออับปาง
40/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก. ระยอง / GULF OF THAILAND, EAST COAST, RAYONG

ฝึกยิงอาวุธ
39/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก / GULF OF THAILAND, WEST COST

เรืออับปาง
38/20

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

สำรวจเส้นทางวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
37/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
36/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
35/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
34/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, แหลมฉบัง / GULF OF THAILAND, LAEM CHABANG

ฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล
33/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
32/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
31/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

การฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิด
30/20

อ่าวไทย

ขนย้ายขาแท่นขุดเจาะปิโตเลียม
29/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก, เกาะสมุย / WEST COST KO SAMUI

เกาะสมุย
28/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, ระยอง / GULF OF THAILAND, RAYONG

การฝึกยิงอาวุธอากาศสู่อากาศ
27/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

การฝึกส่งกำลังทางอากาศ
26/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธแบบพิ้นสู่พิ้นและพิ้นสู่อากาศ
25/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/ สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธแบบพิ้นสู่พิ้นและพิ้นสู่อากาศ
24/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/เกาะกูด / GULF OF THAILAND, KO KOT

การฝึกยิงอาวุธแบบพิ้นสู่พิ้นและพิ้นสู่อากาศ
23/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธแบบพิ้นสู่พิ้นและพิ้นสู่อากาศ
22/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธแบบพิ้นสู่พิ้นและพิ้นสู่อากาศ
21/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
20/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
19/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
18/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
17/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกจุดระเบิด, MINE DETONATION
16/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
15/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/ปากแม่นาเจ้าพระยา ถึง แหลมฉบัง / GULF OF THAILAND, EAST COASTPAK MAE NAM CHAO PHRAYA TO LAEM CHABANG PORT

การสารวจอุทกศาสตร์,HYDROGRAPHIC SURVEY
14/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
13/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/บริเวณเกาะยอ / GULF OF THAILAND, EAST COAST KO YO

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
12/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
11/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
10/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/บริเวณเกาะยอ / GULF OF THAILAND, EAST COAST KO YO

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
9/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออกสัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การวางทุ่นสารวจสมุทรศาสตร์,OCEANOGRAPHIC BUOYS ESTABLISHED
8/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออกสัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
7/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออกสัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
6/20

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก/ระยอง ถึง ตราด / GULF OF THAILAND,EASTCOASTRAYONG TO TRAT

การสารวจสิ่งอันตรายใต้น้ำ, SURVEY FOR UNDERWATER
5/20

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
4/20

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
3/20

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
2/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/เกาะกูด / GULF OF THAILAND, EAST COAST KO KUT

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
1/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การวางทุ่นสารวจสมุทรศาสตร์,OCEANOGRAPHIC BUOYS ESTABLISHED
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2562
Navigational Warning 2019

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

78/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกส่งกำลังทางอากาศ, AIRBORNE FORCE EXERCISE
77/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/บริเวณเกาะยอ / GULF OF THAILAND, EAST COASKO YO

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
76/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
75/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
74/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
73/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
72/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
71/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
70/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ทาการฝึกจุดระเบิด, MINE DETONATION EXERCISE
69/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออกปากร่องแม่นาเจ้าพระยา/ GULF OF THAILAND, EAST COAST ENTRANCE TO MAE NAM CHAO PHRAYA

เรืออับปาง, THE WRECK
68/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
67/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
66/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
65/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
64/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธอากาศสู่พื้น, AIR TO SURFACE ARMAMENT EXERCISE
63/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
62/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ, SURFACE TO SURFACE AND SURFACE TO AIR ARMAMENT EXERCISES
61/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
60/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
59/19

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก เกาะจวง / GULF OF THAILAND,EAST COAST KO CHUANG

กระโจมไฟเกาะจวง,KO CHUANG LIGHT RE–ESTABLISHED
58/19

ทางเข้าแม่นาเจ้าพระยา / GULF OF THAILAND,ENTRANCE TO MAE NAM CHAO PHRAYA

กระโจมไฟนำได้ติดตั้งใหม่ทดแทนกระโจมไฟเดิม,LEADING LIGHT–BEACONS RE–ESTABLISHED
57/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก / GULF OF THAILAND,WEST COAST

ฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิด, MINE DETONATION EXERCISE
56/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
55/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

เรือจอดทอดสมอ, ANCHORED
54/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
53/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ยิงทดสอบอาวุธ, ARMAMENT TEST
52/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
51/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
50/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย,พังงา / WEST COAST OF THAILAND,PHANG NGA

ยิงทดสอบจรวด, ROCKET TEST FIRE
49/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
48/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
47/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
46/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
45/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

วางทุ่นสำรวจสมุทรศาสตร์ , OCEANOGRAPHIC BUOYS
44/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
43/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม , MOVING RIG
42/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, ระยอง / GULF OF THAILAND,EAST COAST,RAYONG

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
41/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
40/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล, SEA - AIR JOINT OPERATIONAL EXERCISE
39/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

วางทุ่นสำรวจสมุทรศาสตร์ , OCEANOGRAPHIC BUOYS
38/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
37/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก, เกาะพงัน / GULF OF THAILAND,WEST COAST,KO PHA NGAN

เรืออับปาง, WRECK
36/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี / GULF OF THAILAND,EAST COAST,CHON BURI

ทุ่นขาดหาย, BUOYS MISSING FROM STATION
35/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิด, MINE DETONATION EXERCISE
34/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
33/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิด, MINE DETONATION EXERCISE
32/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

วางทุ่นสำรวจสมุทรศาสตร์ , OCEANOGRAPHIC BUOYS
31/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
30/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
29/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
28/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก, เกาะกระ/ GULF OF THAILAND,WEST COAST,KO KRA

ติดตั้งทุ่นผูกเรือ, MOORING BOUY
27/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย,พังงา / WEST COAST OF THAILAND,PHANG NGA

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
26/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, เกาะกูด / GULF OF THAILAND,EAST COAST,KO KUT

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
25/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย / WEST COAST OF THAILAND

บ้านลอยน้ำ,SEASTEADING
24/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
23/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
22/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ฝึกปราบเรือดำน้ำ, ANTI – SUBMARINE EXERCISES
21/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
20/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย / WEST COAST OF THAILAND

บ้านลอยน้ำ,SEASTEADING
19/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย / WEST COAST OF THAILAND

บ้านลอยน้ำ,SEASTEADING
18/19

ทะเลอันดามัน /ANDAMAN SEA

ฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิด,THE MINE EXPLODED EXERCISES
17/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย / WEST COAST OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
16/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย / WEST COAST OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
15/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกทำลายทุ่นระเบิด, MINE DEMOLITION EXERCISE
14/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
13/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
12/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
11/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
10/19

ยกเลิก / CANCELED

9/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
8/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
7/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
6/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
5/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
4/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
3/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
2/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
1/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกส่งกำลังทางอากาศ/AIRBORNE FORCE EXERCISE
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2561
Navigational Warning 2018

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

77/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
76/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
75/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
74/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
73/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
72/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
71/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
70/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
69/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
68/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
67/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
66/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
65/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
64/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
63/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
62/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
61/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
60/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
59/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
58/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
57/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
56/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
55/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
54/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
53/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก / GULF OF THAILAND,WEST COAST

ซ่อมแซมเคเบิลใต้น้ำ, FIXING MCT SUBMARINE CABLE
52/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
51/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
50/18

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม , MOVING RIG
49/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
48/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
47/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
46/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ยิงทดสอบอาวุธ, ARMAMENT TEST
45/18

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา/ WEST COAST OF THAILAND, PHANGNGA

ยิงทดสอบจรวด, ROCKET TEST FIRE
44/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
43/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
42/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
41/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
40/18

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม , MOVING RIG
39/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล , SEA AND AIR OPERATION EXERCISES
38/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
37/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก,ท่าเรือศรีราชา,GULF OF THAILAND,EAST COAST,SRIRACHA PORT

เรืออับปาง, WRECK
36/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
35/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกทำลายทุ่นระเบิด, MINE DEMOLITION EXERCISE
34/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
33/18

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
32/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกทำลายทุ่นระเบิด, MINE DEMOLITION EXERCISE
31/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก, ทิศตะวันออกของเกาะสมุย / GULF OF THAILAND, WEST COAST, KO SAMUI EASTWARDS

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
30/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
29/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
28/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
27/18

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ท้ายเหมือง/ WEST COAST OF THAILAND, THAI MUEANG

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
26/18

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก,ระยอง/ GULF OF THAILAND, EAST COAST,RAYONG

เปลี่ยนแปลงลักษณะไฟชั่วคราว, CHARACTERISTICS WILL BE TEMPORARILY CHANGED
25/18

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก,จันทบุรี / GULF OF THAILAND, EAST COAST,CHANTHABURI

เปลี่ยนแปลงลักษณะไฟชั่วคราว, CHARACTERISTICS WILL BE TEMPORARILY CHANGED
24/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, เกาะกูด / GULF OF THAILAND, EAST COAST, KO KUT

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
23/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
22/18

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ภูเก็ต/ WEST COAST OF THAILAND, PHUKET

ฝึกปล่อยทุ่นตรวจจับเรือดำน้ำ, ANTI – SUBMARINE EXERCISE
21/18

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา/ WEST COAST OF THAILAND, PHANGNGA

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
20/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
19/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
18/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
17/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
16/18

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก,สุราษฎร์ธานี / GULF OF THAILAND, WEST COAST,SURAT THANI

เปลี่ยนแปลงลักษณะไฟชั่วคราว, CHARACTERISTICS WILL BE TEMPORARILY CHANGED
15/18

ทะเลอันดามัน, ภูเก็ต / ANDAMAN SEA, PHUKET

เปลี่ยนแปลงลักษณะไฟชั่วคราว, CHARACTERISTICS WILL BE TEMPORARILY CHANGED
14/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
13/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
12/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
11/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
10/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
9/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
8/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
7/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
6/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
5/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
4/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
3/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
2/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, เกาะกูด / GULF OF THAILAND, EAST COAST, KO KUT

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
1/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2560
Navigational Warning 2017

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

55/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
54/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
53/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
52/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
51/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
50/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
49/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
48/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
47/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
46/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
45/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
44/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
43/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
42/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
41/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
40/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
39/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
38/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
37/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
36/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
35/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
34/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
33/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
32/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
31/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
30/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
29/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
28/17

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ฝึกปฏิบัติการทางทะเลและอากาศ, SEA AND AIR OPERATION EXERCISES
27/17

ทะเลอันดามัน / ANDAMAN SEA

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
26/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
25/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
24/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกจุดระเบิดใต้น้ำ , MINE EXPLODED EXERCISES
23/17

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
22/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
21/17

ประเทศไทย –ฝั่งตะวันตก, พังงา/ WEST COAST OF THAILAND, PHANGNGA

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
20/17

ประเทศไทย –ฝั่งตะวันตก, ตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต/ WEST COAST OF THAILAND, SOUTH – WESTWARDS OF KO PHUKET

ฝึกปราบเรือดำน้ำ ,ANTI SUBMARINE EXERCISES
19/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
18/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, เกาะกูด / GULF OF THAILAND, EAST COAST, KO KUT

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
17/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก / GULF OF THAILAND, WEST COAST

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
16/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
15/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกจุดระเบิดใต้น้ำ, MINE EXPLODED EXERCISES
14/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
13/17

อ่าวไทย, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปากแม่น้ำเจ้าพระยา / GULF OF THAILAND, PAK MAE NAM CHAOPHRA YA NORTH-EASTWARDS

สิ่งอันตรายลอยน้ำ, DRIFTING HAZARDS
12/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
11/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
10/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
9/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
8/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
7/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
6/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
5/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
4/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
3/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
2/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
1/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES