ประวัติความเป็นมา บริการเทียบเวลาทางโทรศัพท์ 181 บริการเทียบเวลาทางโทรศัพท์เครือข่าย ทร. 52111, 54114
วิธีการเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย โดยผ่านทางระบบให้บริการเวลามาตรฐานทาง Internet
สำหรับเครื่อง 98/ME  
- Download Program Dimension4
- ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอนดังนี้
- คลิ๊ก next
- คลิ๊ก next
- คลิ๊ก next
- เลือก I Agree
- คลิ๊ก next
 
- คลิ๊ก Close
วิธีการใช้งาน Program Dimension4  
- เรียกโปรแกรมจาก Start Menu
- เลือก Program
- เลือก Dimension 4 v5.0
- คลิ๊กขวาที่ status bar รูปไอคอนของ D4
- เลือก Open

- คลิ๊ก Add
- ใส่หมายเลขในช่อง Server
- time.navy.mi.th
- time2.navy.mi.th
- time3.navy.mi.th
- คลิ๊กปุ่ม ok
- จะปรากฏ Popup Message
- โปรแกรม D4 จะทำการ Sync กับ time    server

สำหรับเครื่อง 2000/xp  
- คลิ๊กขวาที่ time บน status bar
- เลือก Adjust Date/Time
- คลิ๊ก Internet Time
- ใส่เครื่องหมายถูกหน้า Automatically
- ใส่หมายเลข time.navy.mi.th หรือ time2.navy.mi.th หรือ time3.navy.mi.thในช่อง    Server แล้วคลิ๊ก Update Now
- Program จะทำการ Sync เวลาจาก Time    Server
ค่าคลาดเคลื่อนของระบบให้บริการเวลาทาง Internet เมื่อเทียบกับนาฬิกาปรมาณูธาตุซีเซียม 133 (Cesium 133) ประมาณ 29 ns
พระราชพิธีเปิดนาฬิกา กรมอุทกศาสตร์
       เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2515 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจการกรมอุทกศาสตร์ และได้ทรงกระทำพิธีเปิดใช้เครื่องนาฬิการักษาเวลามาตรฐานอย่างเป็นทางการ
หน่วยหลักสำหรับนับเวลาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกำหนดให้ 1 วินาที เท่ากับ ความถี่ 9,192,631,770 รอบของปรมาณูธาตุซีเซียม 133 (Cesium 133)
ระบบเวลา
UT (Unversal Time) เป็นเวลาไดนามิคส์ (dynamic time) หาได้จากการหมุนรอบตัวเองของโลก
ET (Ephemeris Time) เป็นเวลาไดนามิคส์ (dynamic time) หาได้จากการเคลื่อนที่ของวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
TAI (International Atomic Time) เวลาอะตอม
UTC (Coordinated Universal Time) กำหนดขึ้นในปี ค.ศ.1972 หาได้จากผลรวมของระบบเวลา TAI และ UT1, UTC(t) - TAI(t) = n seconds และ l UTC(t) - UT1(t) l < 0.9 s.
 
Navigation Aids Division © 2004 • กองอุปกรณ์การเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ • AstroTeam