ประกาศขายทอดตลาด
ลำดับที่
เรื่อง
วันที่ประกาศ
๑๔.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่อนุมัติจำหน่ายแล้ว เครื่องวัดปริมาณตะกอนชายฝั่ง ตราอักษร OBS รุ่น OBS - 3A จำนวน ๑ เครื่อง
๒๕ ก.ค.๖๖
๑๓.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่อนุมัติจำหน่ายแล้ว เครื่องประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลแผ่นดินไหว ตราอักษร Neolution จำนวน ๒ ชุดเครื่อง ตราอักษร Victor จำนวน ๓ ชุดเครื่อง รวม ๕ ชุดเครื่อง
๑๓ ก.ค.๖๖
๑๒.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่อนุมัติจำหน่ายแล้ว เครื่องหาตำบลที่ด้วยดาวเทียมระบบ DGPS พร้อมอุปกรณ์ ตราอักษร NOVOTEL รุ่น DL-4 PLUS จำนวน ๑ ชุดเครื่อง
๑๐ ก.ค.๖๖
๑๑.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่อนุมัติจำหน่ายแล้ว กล้องสำรวจประมวลผลรวม สำหรับงานวงรอบชั้น ๓ ตราอักษร LEICA รุ่น TC703 จำนวน ๑ ชุดเครื่อง
๑๐ ก.ค.๖๖
๑๐.
ขายทอดตลาดเครื่องวัดระดับน้ำแบบคลื่นเสียง ตราอักษร VEGA รุ่น VEGASON 61
๒๖ มิ.ย.๖๖
๙.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่อนุมัติจำหน่ายแล้ว เครื่องตรวจกระแสน้ำแบบนำไฟฟ้า ตราอักษร ALEC ELECTRONICS รุ่น ACM-200PD
๒๐ มิ.ย.๖๖
๘.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่อนุมัติจำหน่ายแล้ว เครื่องหาตำบลที่เรือด้วยดาวเทียม ระบบ GPS แบบมือถือ ตราอักษร GARMIN รุ่น 76Csx
๒๔ พ.ค.๖๖
๗.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่อนุมัติจำหน่ายแล้ว กล้องระดับพร้อมบรรทัดระดับ ตราอักษร LEICA รุ่น NAK2
๓ เม.ย.๖๖
๖.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่อนุมัติจำหน่ายแล้ว เครื่องวัดระดับน้ำแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตราอักษร VEGA รุ่น VEGAPULS 61
๒๗ มี.ค.๖๖
๕.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่อนุมัติจำหน่ายแล้ว อุปกรณ์จัดเก็บและบันทึกข้อมูล (Data Logger) ตราอักษร KEYNES CONTROLS รุ่น NDACS 6008-FM
๒๗ มี.ค.๖๖
๔.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่อนุมัติจำหน่ายแล้ว เครื่องถ่ายแบบแปลนระบบมัลติฟังก์ชั้น ตราอักษร โอเช่ รุ่น ColorWave 300 Multifunctional Printer
๒๘ ต.ค.๖๔
๓.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ เครื่องอัดแม่พิมพ์ออฟเซต ตราอักษร Ryobi รุ่น 500 K
๒๕ ก.ย.๖๒
๒.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ เครื่องอัดแม่พิมพ์ออฟเซต ตราอักษร Dainippon รุ่น P 814
๒ ก.ย.๖๒
๑.
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ เครื่องอัดแม่พิมพ์ออฟเซต ตราอักษร Parker รุ่น Plum 96
๒ ก.ย.๖๒