บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ                               สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๐           คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                     

บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายหตุ  ความสูงของระดับน้ำเป็นเมตรจากระดับทะเลปานกลาง

สอบถามข้อมูลระดับน้ำ   ศูนย์สนับสนุนข้อมูลการแจ้งเตือนภัย ศบภ.ทร.  โทร. 0-2475-2117

 * เหมาะสำหรับ IE  9 ลงมา