กิจกรรม KM อศ.

ดูทั้งหมด

การจัดการความรู้ อศ. งป.๖๓

  • รายงานผลการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้ของ ทร.
  • แบบรายงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
  • พัฒนาโดย... โรงเรียนอุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 222 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260 โทร : 02 475 7005
    E-Mail : [email protected]