ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกรมอุทกศาสตร์
ลำดับที่
เรื่อง
ปีงบประมาณ
วันที่ประกาศ
๑๒.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดแนบท้าย
๖๗
๒๘ พ.ค.๖๗
๑๑.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดแนบท้าย
๖๗
๒๙ มี.ค.๖๗
๑๐.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดแนบท้าย
๖๗
๒๒ มี.ค.๖๗
๙.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดแนบท้าย
๖๗
๓๐ ต.ค.๖๖
๘.
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๖๖
๑ ก.พ.๖๖
๗.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดแนบท้าย
๖๖
๕ ส.ค.๖๕
๖.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดแนบท้าย
๖๔
๕ พ.ย.๖๔
๕.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดแนบท้าย
๖๕
๒ ก.ย.๖๔
๔.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดแนบท้าย
๖๔
๒๐ พ.ค.๖๔
๓.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดแนบท้าย
๖๔
๗ พ.ค.๖๔
๒.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดแนบท้าย
๖๔
๑๘ พ.ย.๖๓
๑.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดแนบท้าย
๖๓
๒๙ ก.ย.๖๓