ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2567
Navigational Warning 2024

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

54/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก อ่าวไทย, GULF OF THAILAND, EAST COAST GULF OF THAILAND

กองทัพเรือจะทําการฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
53/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทําการฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
52/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก ระยอง, GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

จะทําการฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
51/24

อ่าวไทย – ฝังตะวันตก นครศรีธรรมราช, GULF OF THAILAND, WEST COAST NAKORN SI THAMMARAT

จะทําการสารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ
50/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

จะทําการฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
49/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

จะทําการฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
48/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

จะทําการฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
47/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก จันทบุรี, GULF OF THAILAND,EAST COAST CHANTHABURI

การค้นห้าและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
46/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก จันทบุรี, GULF OF THAILAND,EAST COAST CHANTHABURI

เรือประมง ชื่อ “ส.โชคณภัทร” อับปางลง
45/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก สงขลา, GULF OF THAILAND, WEST COAST SONGKHLA

การค้นห้าและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
44/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก ระยอง, GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

กองทัพอากาศจะทําการฝึกยิงอาวุธ แบบอากาศสู่อากาศ
43/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก เกาะกูด, GULF OF THAILAND, EAST COAST KO KUT

จะทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
42/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

จะทําการฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
41/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

จะทําการฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
40/24

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ภูเก็ต, WEST COAST OF THAILAND PHUKET

จะทําการฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล ภายในพื้นที่
39/24

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ปัตตานี, GULF OF THAILAND - WEST COAST PATTANI

กระโจมไฟเกาะโลซิน ไฟดับ
38/24

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา, WEST COAST OF THAILAND PHANGNGA

กองทัพเรือ จะทำการฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
37/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก GULF OF THAILAND, WEST COAST

กองทัพเรือจะทําการฝึกยิงตอร์ปิโด
36/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือ จะทำการฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
35/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือ จะทำการฝึกยิงอาวุธ ประจำกาย
34/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือ จะทำการฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
33/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี, เกาะเต่า GULF OF THAILAND, WEST COAST SURAT THANI, KO TAO

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำการวางสายไฟฟ้าเคเบิลใต้น้ำ
32/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก ปัตตานี GULF OF THAILAND, WEST COAST PATTANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
31/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
30/24

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ตรัง, WEST COAST OF THAILAND TRANG

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
29/24

อ่าวไทย สัตหีบ, ชะอำ GULF OF THAILAND,SATTAHIP , CHAAM

กองทัพเรือ จะทำการแข่งขันเรือใบ
28/24

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือ จะทำการฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
27/24

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก เกาะจวง , GULF OF THAILAND, EAST COAST KO CHUANG

ไฟเกาะจวง
26/24

อ่าวไทย-ฝั่งตะวันออก ชลบุรี , GULF OF THAILAND, EAST COAST CHONBURI

ทำการซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำ AAG S1D
25/24

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ปัตตาน GULF OF THAILAND - WEST COAST, PATTANI

จะทำการสำรวจสายเคเบิลใต้น้ำ
24/24

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธประจำกาย
23/24

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือ จะทำการฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
22/24

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี, เกาะเต่า GULF OF THAILAND, WEST COAST SURAT THANI, KO TAO

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำการวางสายไฟฟ้าเคเบิลใต้น้ำ
21/24

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ภูเก็ต WEST COAST OF THAILAND PHUKET

เรือประมงอับปาง
20/24

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

จะทำการฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
19/24

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
18/24

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือ จะทำการฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
17/24

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือ จะทำการฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
16/24

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย สตูล WEST COAST OF THAILAND SATUN

จะทําการสํารวจสายเคเบิลใต้น้ํา
15/24

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ปัตตานี GULF OF THAILAND, WEST COAST PATTANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
14/24

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือ จะทำการฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
13/24

อ่าวไทยสมุทรสงคราม – ทางเข้าแม่น้ําแม่กลอง GULF OF THAILAND SAMUT SONGKHRAM – ENTEANCE TO MAE MAM MAE KLONG

ทุ่น No.4ได้เคลื่อนออกไปจากตําบลที่เดิม
12/24

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

กองทัพเรือจะทําการปฏิบัติการใต้น้ํา
11/24

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก นครศรีธรรมราช GULF OF THAILAND - WEST COAST NAKHON SI THAMMARAT

เรือประมงชื่อ “เจริญสินนาวา” อับปางลง
10/24

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

จะทำการฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
9/24

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ชลบุรี , GULF OF THAILAND, EAST COAST CHONBURI

จะทำการฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
8/24

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ทะเลอันดามัน WEST COAST OF THAILAND ANDAMAN SEA

ทําการสํารวจสายเคเบิลใต้น้ํา
7/24

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สงขลา GULF OF THAILAND, WEST COAST SONGKHLA

เรือประมงอับปาง
6/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น
5/24

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สงขลา GULF OF THAILAND, WEST COAST SONGKHLA

ทำการวางทุ่นตรวจคลื่น
4/24

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก เกาะกูด GULF OF THAILAND, EAST COASTKO KUT

ทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
3/24

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธาน GULF OF THAILAND, WEST COAST SURAT THANI

เรือประมงอับปาง
2/24

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ทะเลอันดามัน WEST COAST OF THAILAND ANDAMAN SEA

จะทําการติดตั้งสายเคเบิลใต้น้ํา โดยเรือ RESOLUTE
1/24

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ชลบุรี, เกาะสีชัง ถึง อ่าวอุดม GULF OF THAILAND, EAST COAST CHON BURI, KO SI CHANG TO AO UDOM

ซ่อมแซมสายไฟฟ้าใต้น้ํา
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2566
Navigational Warning 2023

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

151/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี GULF OF THAILAND – WEST COAST SURAT THANI

เรือประมง “CM 19 ST ”อับปางลง
150/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี GULF OF THAILAND – WEST COAST SURAT THANI

เรือชื่อ “ฑ.แสนดีมณีทรัพย์ 111”อับปางลง
149/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น
148/23

อ่าวไทย, สายเคเบิลใต้น้ำ GULF OF THAILAND, SUBMARINE CABLE

จะทำการตรวจสอบและวางสายเคเบิลใต้น้ำ
147/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก , ปัตตานี GULF OF THAILAND, WEST COAST PATTANI

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะทำการซ่อมแซมสายเคเบิลใต้น้ำ
146/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก , สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
145/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก , สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
144/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ระนอง WEST COAST OF THAILAND RANONG

เรือประมง ชื่อ “ป.สุปราณีชัยนาวี” อับปางลง
143/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก , ปัตตานี GULF OF THAILAND, WEST COAST PATTANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
142/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก , สุราษฎร์ธานี, เกาะเต่า GULF OF THAILAND, WEST COAST SURAT THANI, KO TAO

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทําการวาง สายไฟฟ้าเคเบิลใต้น้ำ
141/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก , สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น
140/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก , สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
139/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก , สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
138/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก , สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น
137/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย , ตรัง GULF OF THAILAND, WEST COAST OF THAILAND, TRANG

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
136/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KNAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
135/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สงขลา GULF OF THAILAND, WEST COAST SONGKHLA

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
134/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก สัตหีบ GULF OF THAILAND – EAST COAST SATTAHIP

ทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น
133/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ชุมพร GULF OF THAILAND – WEST COAST CHUMPHON

เรือประมง ชื่อ “โชคอนันต์ 2” อับปาง
132/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก ระยอง GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

กองทัพอากาศจะทำการฝึกยิงอาวุธแบบ อากาศสู่อากาศ
131/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สงขลา GULF OF THAILAND, WEAST COAST SONGKHLA

เรืออับปาง
130/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สงขลา GULF OF THAILAND, WEST COAST SONGKHLA

เรือประมง ชื่อ “ ป. ทรัพย์อนันต์15 ”อับปาง
129/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ทะเลอันดามัน สายเคเบิลใต้น้ำ WEST COAST OF THAILAND SUBMARINE CABLE

สํารวจแนวสายเคเบิลใต้น้ำ
128/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ทะเลอันดามันตรวจสอบแนวสายเคเบิลใต้น้ำ WEST COAST OF THAILAND ANDAMAN SEA CABLE INSPECTING OPERATIONS

ตรวจสอบแนวสายเคเบิลใตน้ำ
127/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ,GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
126/23

อ่าวไทย, เพชรบุรี ,GULF OF THAILAND PHETCHABURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
125/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
124/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
123/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ระยอง , GULF OF THAILAND, EAST COAST, RAYONG

เรือลากจูงชื่อ “ นิจพร5 ” อับปาง
122/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก ระยอง , GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
121/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี, เกาะเต่า , GULF OF THAILAND, WEST COAST SURAT THANI, KO TAO

วางสายไฟฟ้าเคเบิลใต้น้ำ
120/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
119/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ปัตตานี , GULF OF THAILAND, WEST COAST PATANI

เรือชื่อ “โชคบุญมาก 1 ” อับปาง
118/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ,GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
117/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ ประจํากาย
116/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
115/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ภูเก็ต , WEST COAST OF THAILAND PHUKET

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
114/23

อ่าวไมย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

จะทําการฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นู๋สู่พื้น
113/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย สตูล , WEST COAST OF THAILAND,SATUN

ทุ่นไฟทางด้านกราบซ้ายของร่องน้ำ หมายเลข 2
112/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก , GULF OF THAILAND, EAST COAST

กองทัพเรือจะทำการฝึกปฏิบัติการทางทหาร
111/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ชลบุรี , GULF OF THAILAND, EAST COAST CHONBURI

การปฏิบัติการควบคุมมลพิษ
110/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี , GULF OF THAILAND, WEST COAST SURATTHANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
109/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ตราด , GULF OF THAILAND, EAST COAST TRAT

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
108/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
107/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ระยอง ,GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
106/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ชลบุรี ,GULF OF THAILAND, EAST COAST CHONBURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
105/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ปัตตานี, GULF OF THAILAND, WEAST COAST PATTANI

ทุ่นไฟหินลอฟตัส ได้จุดไฟแล้ว
104/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
103/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ชุมพร, GULF OF THAILAND, WEST COAST CHUMPHON

ทุ่นไฟหินกลางอ่าว ได้จุดไฟแล้ว
102/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ตรัง, WEST COAST OF THAILAND TRANG

ทุ่นไฟหินกองใน ได้จุดไฟแล้ว
101/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา, WEST COAST OF THAILAND PHANG-NGA

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
100/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ชลบุรี , GULF OF THAILAND, EAST COAST CHONBURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
99/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
98/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์, GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
97/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, ปัตตานี ,GULF OF THAILAND, WEST COAST PATTANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
96/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก แม่น้ำเจ้าพระยา ,GULF OF THAILAND, EAST COAST MAE NAM CHAO PHRAYA

วางสายเคเบิลใยแก้วนําแสงใต้น้ำ
95/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ชลบุรี ,GULF OF THAILAND, EAST COAST CHONBURI

ทุ่นไฟหินกองนอก ได้จุดไฟแล้ว
94/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ,GULF OF THAILAND, WEAST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
93/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
92/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
91/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย
90/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
89/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
88/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ตรัง, WEST COAST OF THAILAND, TRANG

ทุ่นไฟหินกองใน
87/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ภูเก็ต,OF THAILAND, WEST COAST PHUKET

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
86/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
85/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ระนอง , WEST COAST OF THAILAND RANONG

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
84/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ภูเก็ต, WEST COAST OF THAILAND PHUKET

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
83/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
82/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์, GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
81/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์, GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

เรืออับปาง
80/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ระยอง , GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
79/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ชุมพร ,GULF OF THAILAND, WAST COAST CHUMPHON

ทุ่นไฟดับ
78/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา ,WEST COAST OF THAILAND PHANGNGA

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
77/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย เกาะสุรินทร์ , WEST COAST OF THAILAND KO SURIN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
76/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก ชลบุรี ,GULF OF THAILAND, EAST COAST CHONBURI

ทุ่นไฟหินกองนอก
75/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย และฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
74/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา , WEST COAST OF THAILAND PHANGNGA

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
73/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี ,GULF OF THAILAND, WEST COAST SURAT THANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
72/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก เพชรบุรี , GULF OF THAILAND, WEST COAST PHETCHABURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
71/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ระยอง , GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

เรืออับปาง
70/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก เกาะช้าง , GULF OF THAILAND, EAST COAST KO CHANG

การวางทุ่นพิเศษ
69/23

อ่าวไทย เพชรบุรี , GULF OF THAILAND, PHETCHABURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
68/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ระยอง , GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

ฝึกยิงอาวุธแบบอากาศสู่อากาศ
67/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
66/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก ชลบุรี ,GULF OF THAILAND, EAST COAST CHONBURI

ซ่อมสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
65/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก ชลบุรี ,GULF OF THAILAND, EAST COAST CHONBURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
64/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
63/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา , WEST COAST OF THAILAND PHANGNGA

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
62/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ปัตตานี , GULF OF THAILAND, WEST COAST PATTANI

ซ่อมแซมสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
61/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก เกาะกูด , GULF OF THAILAND, EAST COAST KO KUT

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
60/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี ,GULF OF THAILAND, WEST COAST, SURAT THANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
59/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สมุย ,GULF OF THAILAND, WEST COAST, SAMUI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
58/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก ชลบุรี ,GULF OF THAILAND, EAST COAST, CHONBURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
57/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สงขลา ,GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
56/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ชุมพร , GULF OF THAILAND, WEST COAST CHUMPHON

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
55/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
54/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
53/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
52/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ภูเก็ต , WEST COAST OF THAILAND,PHUKET

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
51/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
50/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
49/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย สตูล , WEST COAST OF THAILAND,SATUN

จุดไฟแล้ว
48/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก สมุย , GULF OF THAILAND, WEST COAST SAMUI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
47/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย สตูล , WEST COAST OF THAILAND,SATUN

ทุ่นไฟดับ
46/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
45/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก เกาะสีชัง , GULF OF THAILAND, EAST COAST KO SI CHANG

ฝึกการค้นหาและกู้ภัยเรือดำน้ำ
44/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย
43/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ปัตตานี , GULF OF THAILAND, WEST COAST PATTANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
41/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ชุมพร , GULF OF THAILAND, WEST COAST CHUMPHON

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
40/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ชุมพร , GULF OF THAILAND, WEST COAST CHUMPHON

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
39/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา , WEST COAST OF THAILAND,PHANGNGA

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
38/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก นครศรีธรรมราช ,GULF OF THAILAND, WEST COAST NAKHON SI THAMMARAT

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
37/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
36/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก เกาะพงัน, เกาะเต่า ,GULF OF THAILAND ,WEST COAST KO PHA-NGAN ,KOTAO

สำรวจเส้นทางวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
35/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
34/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
33/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
32/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
31/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา , WEST COAST OF THAILAND,PHANGNGA

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
30/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ชุมพร , GULF OF THAILAND, WEST COAST CHUMPHON

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
29/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก เกาะพงัน , GULF OF THAILAND ,WEST COAST KO PHA-NGAN

เรืออับปาง
28/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
27/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
26/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
25/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์, GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
24/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
23/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
22/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก ปัตตานี, GULF OF THAILAND, WEST COAST PATTANI

ทุ่นไฟเคลื่อนตำแหน่ง
21/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ทุ่นไฟเคลื่อนตำแหน่ง
20/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ชุมพร,GULF OF THAILAND,WEST COAST CHUMPHON

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
19/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก จันทบุรี,GULF OF THAILAND,EAST COAST CHANTHABURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
18/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี,GULF OF THAILAND,WEST COAST SURAT THANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
17/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ตรัง, WEST COAST OF THAILAND, TRANG

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
16/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่พื้น
15/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี, GULF OF THAILAND, WEST COAST SURAT THANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
14/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
13/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
12/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก เกาะกูด , GULF OF THAILAND ,EAST COAST KO KUT

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
11/23

อ่าวไทย สมุทรสงคราม GULF OF THAILAND SAMUT SONGKHRAM

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
10/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย , WEST COAST OF THAILAND

ติดตั้งสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
9/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
8/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

เรืออับปาง
7/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
6/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ชลบุรี , GULF OF THAILAND ,EAST COAST CHONBURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
5/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ปัตตานี , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PATTANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
4/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก เกาะพงัน , GULF OF THAILAND ,WEST COAST KO PHA-NGAN

เรืออับปาง
3/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ปากพนัง , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PAK PHANANG

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
2/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ปากพนัง , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PAK PHANANG

เรืออับปาง
1/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ชลบุรี , GULF OF THAILAND ,EAST COAST CHONBURI

ทุ่นไฟทางด้านกราบซ้ายของร่องน้ำ ท่าเรือศรีราชา
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2565
Navigational Warning 2022

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

112/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ปัตตานี , GULF OF THAILAND, WEST COAST PATTANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
111/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

วางทุ่นเครื่องหมายพิเศษ
110/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, สงขลา ,GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA

เรืออับปาง
109/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, สงขลา ,GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA

เรืออับปาง
108/22

DGPS

จะทำการปิดระบบ DGPS
107/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบอากาศสู่พื้น
106/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก , สุราษฎร์ธานี ,GULF OF THAILAND, WEST COAST SURAT THANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
105/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ถึง ชุมพร, GULF OF THAILAND, WEST COASTPRACHUAP KHIRI KHAN TO CHUMPHON

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
104/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตกชุมพร , GULF OF THAILAND, WEST COASTCHUMPHON

เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อับปาง
103/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
102/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ถึง ชุมพร , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN TO CHUMPHON

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
101/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
100/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
99/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบอากาศสู่พื้น
98/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบอากาศสู่พื้น
97/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
96/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
95/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
94/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ชุมพร , GULF OF THAILAND ,WEST COAST CHUNPHON

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
93/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ชุมพร , GULF OF THAILAND ,WEST COAST CHUNPHON

เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อับปาง
92/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

เรืออับปาง
91/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
90/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี , GULF OF THAILAND ,WEST COAST SURATHANI

เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อับปาง
89/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

เรือประมงอับปาง
88/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
87/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
86/22

อ่าวไทย , GULF OF THAILAND

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
85/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
84/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
83/22

อ่าวไทย , GULF OF THAILAND

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
78/22(แก้ไข)

ทะเลอันดามันตอนล่าง – อินโดนีเซีย ,SOUTH ANDAMAN SEA - INDONESIA

ทําการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ
82/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
81/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย กระบี่, เกาะพีพีดอน , WEST COAST OF THAILAND KRABI, KO PHIPHI DON

ตรวจพบโครงสร้างเหล็กลอยอยู่ใต้น้ำ
80/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย กระบี่, เกาะพีพีดอน , WEST COAST OF THAILAND KRABI, KO PHIPHI DON

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
79/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา , WEST COAST OF THAILAND PHANG-NGA

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
78/22

ทะเลอันดามันตอนล่าง – อินโดนีเซีย ,SOUTH ANDAMAN SEA - INDONESIA

ทําการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิต
77/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก ชุมพร ,GULF OF THAILAND – WEST COAST CHUMPHON

เรืออัปปาง
76/22

อ่าวไทย ,GULF OF THAILAND

ตู้คอนเทนเนอร์ลอยน้ำ
75/22

อ่าวไทย ,GULF OF THAILAND

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
74/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก ชุมพร ,GULF OF THAILAND – WEST COAST CHUMPHON

เรืออัปปาง
73/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก ระยอง ,GULF OF THAILAND – EAST COAST RAYONG

ฝึกยิงอาวุธแบบอากาศสู่อากาศ
72/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก ตราด ,GULF OF THAILAND – EAST COAST TRAT

กองทัพเรือทำการวางทุ่นพิเศษ
71/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

การรฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
70/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย-พังงา ,WEST COAST OF THAILAND PHANG-NGA

ทุ่นไฟหมายเขต ฐานทัพเรือพังงา
69/22

อ่าวไทย , GULF OF THAILAND

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
68/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออกสัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย
67/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, สงขลา ,GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA

การวางทุ่นพิเศษ
66/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
65/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
64/22

อ่าวไทย , ฝั่งตะวันออก ,สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

การฝึกปฏิบัติการทางทหาร
63/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ,GULF OF THAILAND, WEST COAST

ซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำ
62/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
61/22

อ่าวไทย ,GULF OF THAILAND

ซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำ
60/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย
59/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
58/22

ฝั่งตะวันตก, ภูเก็ต ,WEST COAST OF THAILAND PHUKET

ทุ่นไฟดับ
57/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์, หัวหิน ,GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN, HUA HIN

วางทุ่นพิเศษ
56/22

อ่าวไทย , GULF OF THAILAND

ซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำ
55/22

อ่าวไทย , GULF OF THAILAND

จะทำการเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม “ENSCO 115”
54/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, เกาะยอ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP, KO YO

ทำการฝึก
53/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก ,GULF OF THAILAND, WEST COAST

วางทุ่นสำรวจ
52/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, เกาะยอ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP, KO YO

ฝึกยิงอาวุธ
51/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
50/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี ,GULF OF THAILAND, WEST COAST SURATTANI

ทุ่นไฟหินอ่างวัง ไฟดับ
49/22

ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย เกาะสีชัง ,GULF OF THAILAND EAST COAST KO SI CHANG

เรืออัปปางลง
48/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก ระยอง,GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

ฝึกยิงอาวุธ แบบอากาศสู่อากาศ
46/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก ชลบุรี, แหลมฉบัง ,GULF OF THAILAND, EAST COAST CHON BURI, LAEM CHABANG

วางสายเคเบิลใต้น้ำ
45/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
44/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย บ้านท่าด่าน ถึง เกาะปันหยี , WEST COAST OF THAILAND BAN THA DAN TO KO PAN YI

วางสายเคเบิลใต้น้ำ
43/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย เกาะตะรุเตา , WEST COAST OF THAILAND KO TARUTAO

ตู้คอนเทนเนอร์ลอยน้ำ จำนวน ๑๘ ตู้
42/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, WEST COAST OF THAILAND

พื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
41/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี, GULF OF THAILAND, WEST COAST SURATTHANI

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
40/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
39/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก เกาะกูด, GULF OF THAILAND, EAST COASTKO KUT

ฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
38/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา, เกาะยาวใหญ่, WEST COAST OF THAILAND PHANG-NGA, KO YAOYAI

เรืออับปางลง
37/22

อ่าวไทย, GULF OF THAILAND

ฝึกปฎิบัติการทางทหาร
36/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
35/22

DGPS

ปิดระบบ DGPS
34/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก สุราฎ์ธานี, GULF OF THAILAND, WEST COAST SURATTANI,

ยกเลิกประกาศ คำเตือนเพื่อการเดินเรือ
33/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
32/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
31/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ,GULF OF THAILAND, EAST COAST

ขอให้รักษาระยะห่างจากจุดวางทุ่น
30/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย , WEST COAST OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
29/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
28/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
27/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ทิศตะวันตกของเกาะพงัน ,GULF OF THAILAND, WEST COAST KO PHANGAN WESTWARDS

ฝึกยิงตอร์ปิโด
26/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี ,GULF OF THAILAND, WEST COAST SURATTANI

เรื่องทุ่นไฟดับ
25/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
24/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก จันทบุรี,GULF OF THAILAND, EAST COAST CHANTHABURI

วางทุ่น
23/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
22/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

วางทุ่นตรวจคลื่น
21/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ยกเลิก ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ หมายเลข 20/22
20/22

อ่าวไทย, GULF OF THAILAND

กองทัพเรือได้ทำการวางทุ่นตรวจคลื่น
19/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ - เกาะยอ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP - KO YO

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
18/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ระยอง ,GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

เรือประมง อับปาง
17/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
16/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ระยอง ,GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

ปฏิบัติการควบคุมมลพิษ
15/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
14/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
13/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
12/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
11/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
10/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ชุมพร, หินกลางอ่าว ,GULF OF THAILAND WEST COAST CHUMPHON, HIN KLANG AO

หินกลางอ่าว
09/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ชลบุรี,เกาะล้านถึงแหลมพัทยา , GULF OF THAILANH - EAST COAST CHON BURI,KO LAN TO LAEM PHATTHAYA - BUOYS

ทุ่น
08/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ระยอง, GULF OF THAILANH - EAST COAST RAYONG

ปฏิบัติการควบคุมมลพิษ
07/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก เกาะกูด, GULF OF THAILANH - EAST COAST KO KUT

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น และ พื้นสู่อากาศ
06/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILANH - EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
05/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, GULF OF THAILANH - WEST COAST

น้ำมัน (ดีเซล) รั่วไหล
04/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, WEST COAST OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ
03/22

อ่าวไทย , GULF OF THAILAND

ซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำ CSN
02/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก นครศรีธรรมราช, GULF OF THAILAND, WEST COAST NAKHON SI THAMMARAT

เรืออับปาง
01/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก นครศรีธรรมราช, GULF OF THAILAND, WEST COAST NAKHON SI THAMMARAT

เรือไร้การควบคุม
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2564
Navigational Warning 2021

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

81/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
80/21

อ่าวไทย , GULF OF THAILAND, DRLLING OPERATION

การขุดเจาะ
79/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
78/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
77/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
76/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำ CSN
75/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกส่งกำลังทางอากาศ
74/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
73/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
72/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
71/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
70/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกส่งทางอากาศ
69/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
68/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
67/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก จันทบุรี, GULF OF THAILAND, EAST COAST CHANTHABURI

ฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยาน
66/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
65/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
64/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
63/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
62/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
61/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
60/21

อ่าวไทย การเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะ, GULF OF THAILAND,DILLING OPERATIONS

การเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม “ENSCO 115”
59/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, GULF OF THAILAND, EAST COAST

เรืออับปาง
58/21

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, GULF OF THAILAND, EAST COAST

ฝึกยิงอาวุธ
57/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, GULF OF THAILAND - WEST COAST

ตรวจสอบสายเคเบิลใต้น้ำ
56/21

อ่าวไทย/ Gulf of Thailand

เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม “SHELF DRILLING CHAOPHRAYA”
55/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา, เกาะปันหยี - สายเคเบิลใต้น้ำ/ WEST COAST of Thailand PHANG NGA, KO PUNYEE - SUBMARINE CABLE

การสำรวจเส้นทางสายเคเบิลใต้น้ำ
54/21

อ่าวไทย/ Gulf of Thailand

ปิดสัญญาณวิทยุช่วยการเดินเรือ
53/21

อ่าวไทย/ Gulf of Thailand

ปิดสัญญาณวิทยุช่วยการเดินเรือ
52/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, GULF OF THAILAND – EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
51/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, GULF OF THAILAND – EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
50/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, GULF OF THAILAND – EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
49/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, GULF OF THAILAND – EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
48/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, GULF OF THAILAND – EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
47/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, สตูล - เกาะบุโล้นเล /WEST COAST OF THAILAND

ตู้คอนเทรนเนอร์ลอยน้ำ
46/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย,ระนอง /WEST COAST OF THAILAND

เรือถูกทิ้งล้าง
45/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, ตราด, เกาะช้าง, GULF OF THAILAND – EAST COAST TRAT, KO KUT

เรืออับปาง
44/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, ตราด, เกาะช้าง, GULF OF THAILAND – EAST COAST TRAT, KO KUT

เรืออับปาง
43/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พี้น
42/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พี้น
41/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกส่งกำลังทางอากาศ
40/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
39/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, สตูล / WEST COAST OF THAILAND, SATUN

การสำรวจเส้นทางวางสายเคเบิลใต้น้ำ
38/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

กองทัพเรือวางทุ่นสำรวจสมุทรศาสร์
37/21

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, เกาะสมุย / GULF OF THAILAND, WEST COST, KO SAMUI

สายเคเบิ้ลใต้น้ำ
36/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

การเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม " SHELF DRILLING CHAOPHRAYA"
35/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
34/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

กองทัพเรือได้ทำการวางทุ่นสำรวจสมุทรศาสตร์
33/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม “SHELF DRILLING SCEPTER”
32/21

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
31/21

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก / WEST COAST OF THAILAND

ฝึกยิงตอร์ ปิโด
30/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ทะเลอันดามัน / WEST COAST OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ
29/21

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
28/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา

ฝึกยิงอาวุธ
27/21

เกาะสมุย / KO SAMUI

ค้นหาสายส่งกระแสไฟฟ้าใต้น้ำ
26/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
25/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
24/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกปฏิบัติการทางทหาร
23/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, สตูล, เกาะอาดัง / WEST COAST OF THAILAND, SATUN, KO ADANG

ยกเลิกประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ
22/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา, ท้ายเหมือง / WEST COAST OF THAILAND, PHANGNGA, THAI MUEANG

ฝึกยิงอาวุธ
21/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

การเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะ
20/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
19/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
18/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
17/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

การเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะ
16/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, สตูล, เกาะอาดัง / WEST COAST OF THAILAND, SATUN, KO ADANG

แผนที่เดินเรือไทย
15/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
14/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
13/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
12/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, เพชรบุรี / GULF OF THAILAND, WEST COAST, PHETCHABURI

แผนที่เดินเรือไทย
11/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
10/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย WEST COAST OF THAILAND

สำรวจเส้นทางวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
9/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บางละมุง / GULF OF THAILAND, EAST COAST, CHON BURI, BANG LAMUNG

สำรวจเส้นทางวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
8/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
7/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
6/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, สุราษฎร์ธานี, เกาะพงัน / GULF OF THAILAND, WEST COAST,SURAT THANI, KO PHA-NGAN

เรืออับปาง
5/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, สงขลา / GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA

เรืออับปาง
4/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, สงขลา, ระโนด / GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA, RANOT

เรืออับปาง
3/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
2/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, สงขลา / GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA

เรืออับปาง
1/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2563
Navigational Warning 2020

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

55/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, เกาะกูด / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
54/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
53/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
52/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
51/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
50/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
49/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
48/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
47/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
46/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
45/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
44/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
43/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
42/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
41/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก. สุราษฎร์ธานี / GULF OF THAILAND, WEST COAST, SURAT THANI

เรืออับปาง
40/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก. ระยอง / GULF OF THAILAND, EAST COAST, RAYONG

ฝึกยิงอาวุธ
39/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก / GULF OF THAILAND, WEST COST

เรืออับปาง
38/20

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

สำรวจเส้นทางวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
37/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
36/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
35/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
34/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, แหลมฉบัง / GULF OF THAILAND, LAEM CHABANG

ฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล
33/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
32/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
31/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

การฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิด
30/20

อ่าวไทย

ขนย้ายขาแท่นขุดเจาะปิโตเลียม
29/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก, เกาะสมุย / WEST COST KO SAMUI

เกาะสมุย
28/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, ระยอง / GULF OF THAILAND, RAYONG

การฝึกยิงอาวุธอากาศสู่อากาศ
27/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

การฝึกส่งกำลังทางอากาศ
26/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธแบบพิ้นสู่พิ้นและพิ้นสู่อากาศ
25/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/ สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธแบบพิ้นสู่พิ้นและพิ้นสู่อากาศ
24/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/เกาะกูด / GULF OF THAILAND, KO KOT

การฝึกยิงอาวุธแบบพิ้นสู่พิ้นและพิ้นสู่อากาศ
23/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธแบบพิ้นสู่พิ้นและพิ้นสู่อากาศ
22/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธแบบพิ้นสู่พิ้นและพิ้นสู่อากาศ
21/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
20/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
19/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
18/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
17/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกจุดระเบิด, MINE DETONATION
16/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
15/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/ปากแม่นาเจ้าพระยา ถึง แหลมฉบัง / GULF OF THAILAND, EAST COASTPAK MAE NAM CHAO PHRAYA TO LAEM CHABANG PORT

การสารวจอุทกศาสตร์,HYDROGRAPHIC SURVEY
14/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
13/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/บริเวณเกาะยอ / GULF OF THAILAND, EAST COAST KO YO

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
12/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
11/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
10/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/บริเวณเกาะยอ / GULF OF THAILAND, EAST COAST KO YO

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
9/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออกสัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การวางทุ่นสารวจสมุทรศาสตร์,OCEANOGRAPHIC BUOYS ESTABLISHED
8/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออกสัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
7/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออกสัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
6/20

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก/ระยอง ถึง ตราด / GULF OF THAILAND,EASTCOASTRAYONG TO TRAT

การสารวจสิ่งอันตรายใต้น้ำ, SURVEY FOR UNDERWATER
5/20

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
4/20

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
3/20

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
2/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/เกาะกูด / GULF OF THAILAND, EAST COAST KO KUT

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
1/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การวางทุ่นสารวจสมุทรศาสตร์,OCEANOGRAPHIC BUOYS ESTABLISHED
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2562
Navigational Warning 2019

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

78/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกส่งกำลังทางอากาศ, AIRBORNE FORCE EXERCISE
77/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/บริเวณเกาะยอ / GULF OF THAILAND, EAST COASKO YO

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
76/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
75/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
74/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
73/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
72/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
71/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
70/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ทาการฝึกจุดระเบิด, MINE DETONATION EXERCISE
69/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออกปากร่องแม่นาเจ้าพระยา/ GULF OF THAILAND, EAST COAST ENTRANCE TO MAE NAM CHAO PHRAYA

เรืออับปาง, THE WRECK
68/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
67/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
66/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
65/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
64/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธอากาศสู่พื้น, AIR TO SURFACE ARMAMENT EXERCISE
63/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
62/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ, SURFACE TO SURFACE AND SURFACE TO AIR ARMAMENT EXERCISES
61/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
60/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
59/19

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก เกาะจวง / GULF OF THAILAND,EAST COAST KO CHUANG

กระโจมไฟเกาะจวง,KO CHUANG LIGHT RE–ESTABLISHED
58/19

ทางเข้าแม่นาเจ้าพระยา / GULF OF THAILAND,ENTRANCE TO MAE NAM CHAO PHRAYA

กระโจมไฟนำได้ติดตั้งใหม่ทดแทนกระโจมไฟเดิม,LEADING LIGHT–BEACONS RE–ESTABLISHED
57/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก / GULF OF THAILAND,WEST COAST

ฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิด, MINE DETONATION EXERCISE
56/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
55/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

เรือจอดทอดสมอ, ANCHORED
54/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
53/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ยิงทดสอบอาวุธ, ARMAMENT TEST
52/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
51/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
50/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย,พังงา / WEST COAST OF THAILAND,PHANG NGA

ยิงทดสอบจรวด, ROCKET TEST FIRE
49/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
48/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
47/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
46/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
45/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

วางทุ่นสำรวจสมุทรศาสตร์ , OCEANOGRAPHIC BUOYS
44/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
43/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม , MOVING RIG
42/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, ระยอง / GULF OF THAILAND,EAST COAST,RAYONG

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
41/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
40/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล, SEA - AIR JOINT OPERATIONAL EXERCISE
39/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

วางทุ่นสำรวจสมุทรศาสตร์ , OCEANOGRAPHIC BUOYS
38/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
37/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก, เกาะพงัน / GULF OF THAILAND,WEST COAST,KO PHA NGAN

เรืออับปาง, WRECK
36/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี / GULF OF THAILAND,EAST COAST,CHON BURI

ทุ่นขาดหาย, BUOYS MISSING FROM STATION
35/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิด, MINE DETONATION EXERCISE
34/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
33/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิด, MINE DETONATION EXERCISE
32/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

วางทุ่นสำรวจสมุทรศาสตร์ , OCEANOGRAPHIC BUOYS
31/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
30/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
29/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
28/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก, เกาะกระ/ GULF OF THAILAND,WEST COAST,KO KRA

ติดตั้งทุ่นผูกเรือ, MOORING BOUY
27/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย,พังงา / WEST COAST OF THAILAND,PHANG NGA

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
26/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, เกาะกูด / GULF OF THAILAND,EAST COAST,KO KUT

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
25/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย / WEST COAST OF THAILAND

บ้านลอยน้ำ,SEASTEADING
24/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
23/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
22/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ฝึกปราบเรือดำน้ำ, ANTI – SUBMARINE EXERCISES
21/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
20/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย / WEST COAST OF THAILAND

บ้านลอยน้ำ,SEASTEADING
19/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย / WEST COAST OF THAILAND

บ้านลอยน้ำ,SEASTEADING
18/19

ทะเลอันดามัน /ANDAMAN SEA

ฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิด,THE MINE EXPLODED EXERCISES
17/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย / WEST COAST OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
16/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย / WEST COAST OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
15/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกทำลายทุ่นระเบิด, MINE DEMOLITION EXERCISE
14/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
13/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
12/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
11/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
10/19

ยกเลิก / CANCELED

9/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
8/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
7/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
6/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
5/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
4/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
3/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
2/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
1/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกส่งกำลังทางอากาศ/AIRBORNE FORCE EXERCISE
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2561
Navigational Warning 2018

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

77/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
76/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
75/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
74/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
73/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
72/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
71/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
70/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
69/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
68/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
67/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
66/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
65/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
64/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
63/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
62/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
61/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
60/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
59/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
58/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
57/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
56/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
55/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
54/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
53/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก / GULF OF THAILAND,WEST COAST

ซ่อมแซมเคเบิลใต้น้ำ, FIXING MCT SUBMARINE CABLE
52/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
51/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
50/18

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม , MOVING RIG
49/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
48/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
47/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
46/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ยิงทดสอบอาวุธ, ARMAMENT TEST
45/18

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา/ WEST COAST OF THAILAND, PHANGNGA

ยิงทดสอบจรวด, ROCKET TEST FIRE
44/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
43/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
42/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
41/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
40/18

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม , MOVING RIG
39/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล , SEA AND AIR OPERATION EXERCISES
38/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
37/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก,ท่าเรือศรีราชา,GULF OF THAILAND,EAST COAST,SRIRACHA PORT

เรืออับปาง, WRECK
36/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
35/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกทำลายทุ่นระเบิด, MINE DEMOLITION EXERCISE
34/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
33/18

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
32/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกทำลายทุ่นระเบิด, MINE DEMOLITION EXERCISE
31/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก, ทิศตะวันออกของเกาะสมุย / GULF OF THAILAND, WEST COAST, KO SAMUI EASTWARDS

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
30/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
29/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
28/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
27/18

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ท้ายเหมือง/ WEST COAST OF THAILAND, THAI MUEANG

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
26/18

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก,ระยอง/ GULF OF THAILAND, EAST COAST,RAYONG

เปลี่ยนแปลงลักษณะไฟชั่วคราว, CHARACTERISTICS WILL BE TEMPORARILY CHANGED
25/18

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก,จันทบุรี / GULF OF THAILAND, EAST COAST,CHANTHABURI

เปลี่ยนแปลงลักษณะไฟชั่วคราว, CHARACTERISTICS WILL BE TEMPORARILY CHANGED
24/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, เกาะกูด / GULF OF THAILAND, EAST COAST, KO KUT

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
23/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
22/18

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ภูเก็ต/ WEST COAST OF THAILAND, PHUKET

ฝึกปล่อยทุ่นตรวจจับเรือดำน้ำ, ANTI – SUBMARINE EXERCISE
21/18

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา/ WEST COAST OF THAILAND, PHANGNGA

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
20/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
19/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
18/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
17/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
16/18

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก,สุราษฎร์ธานี / GULF OF THAILAND, WEST COAST,SURAT THANI

เปลี่ยนแปลงลักษณะไฟชั่วคราว, CHARACTERISTICS WILL BE TEMPORARILY CHANGED
15/18

ทะเลอันดามัน, ภูเก็ต / ANDAMAN SEA, PHUKET

เปลี่ยนแปลงลักษณะไฟชั่วคราว, CHARACTERISTICS WILL BE TEMPORARILY CHANGED
14/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
13/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
12/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
11/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
10/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
9/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
8/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
7/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
6/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
5/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
4/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
3/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
2/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, เกาะกูด / GULF OF THAILAND, EAST COAST, KO KUT

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
1/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2560
Navigational Warning 2017

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

55/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
54/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
53/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
52/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
51/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
50/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
49/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
48/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
47/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
46/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
45/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
44/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
43/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
42/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
41/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
40/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
39/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
38/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
37/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
36/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
35/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
34/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
33/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
32/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
31/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
30/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
29/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
28/17

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ฝึกปฏิบัติการทางทะเลและอากาศ, SEA AND AIR OPERATION EXERCISES
27/17

ทะเลอันดามัน / ANDAMAN SEA

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
26/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
25/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
24/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกจุดระเบิดใต้น้ำ , MINE EXPLODED EXERCISES
23/17

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
22/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
21/17

ประเทศไทย –ฝั่งตะวันตก, พังงา/ WEST COAST OF THAILAND, PHANGNGA

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
20/17

ประเทศไทย –ฝั่งตะวันตก, ตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต/ WEST COAST OF THAILAND, SOUTH – WESTWARDS OF KO PHUKET

ฝึกปราบเรือดำน้ำ ,ANTI SUBMARINE EXERCISES
19/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
18/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, เกาะกูด / GULF OF THAILAND, EAST COAST, KO KUT

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
17/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก / GULF OF THAILAND, WEST COAST

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
16/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
15/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกจุดระเบิดใต้น้ำ, MINE EXPLODED EXERCISES
14/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
13/17

อ่าวไทย, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปากแม่น้ำเจ้าพระยา / GULF OF THAILAND, PAK MAE NAM CHAOPHRA YA NORTH-EASTWARDS

สิ่งอันตรายลอยน้ำ, DRIFTING HAZARDS
12/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
11/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
10/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
9/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
8/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
7/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
6/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
5/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
4/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
3/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
2/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
1/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES