ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2566
Navigational Warning 2023

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

141/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก , สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น
140/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก , สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
139/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก , สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
138/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก , สัตหีบ GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น
137/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย , ตรัง GULF OF THAILAND, WEST COAST OF THAILAND, TRANG

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
136/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KNAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
135/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สงขลา GULF OF THAILAND, WEST COAST SONGKHLA

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
134/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก สัตหีบ GULF OF THAILAND – EAST COAST SATTAHIP

ทำการฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น
133/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ชุมพร COAST OF THAILAND – WEST COAST CHUMPHON

เรือประมง ชื่อ “โชคอนันต์ 2” อับปาง
132/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก ระยอง GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

กองทัพอากาศจะทำการฝึกยิงอาวุธแบบ อากาศสู่อากาศ
131/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สงขลา GULF OF THAILAND, WEAST COAST SONGKHLA

เรืออับปาง
130/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทบ สงขลา WRECK OF FISHING VESSEL “P.SUPANAN 15” REPORTED IN VICINITY

เรือประมง ชื่อ “ ป. ทรัพย์อนันต์15 ”อับปาง
129/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ทะเลอันดามัน สายเคเบิลใต้น้ำ WEST COAST OF THAILAND SUBMARINE CABLE

สํารวจแนวสายเคเบิลใต้น้ำ
128/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ทะเลอันดามันตรวจสอบแนวสายเคเบิลใต้น้ำ WEST COAST OF THAILAND ANDAMAN SEA CABLE INSPECTING OPERATIONS

ตรวจสอบแนวสายเคเบิลใตน้ำ
127/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ,GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
126/23

อ่าวไทย, เพชรบุรี ,GULF OF THAILAND PHETCHABURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
125/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
124/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
123/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ระยอง , GULF OF THAILAND, WEST COAST, RAYONG

เรือลากจูงชื่อ “ นิจพร5 ” อับปาง
122/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก ระยอง , GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
121/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี, เกาะเต่า , GULF OF THAILAND, WEST COAST SURAT THANI, KO TAO

วางสายไฟฟ้าเคเบิลใต้น้ำ
120/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
119/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ปัตตานี , GULF OF THAILAND, WEST COAST PATANI

เรือชื่อ “โชคบุญมาก 1 ” อับปาง
118/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ,GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
117/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ ประจํากาย
116/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
115/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ภูเก็ต , WEST COAST OF THAILAND PHUKET

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
114/23

อ่าวไมย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

จะทําการฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นู๋สู่พื้น
113/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย สตูล , WEST COAST OF THAILAND,SATUN

ทุ่นไฟทางด้านกราบซ้ายของร่องน้ำ หมายเลข 2
112/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก , GULF OF THAILAND, EAST COAST

กองทัพเรือจะทำการฝึกปฏิบัติการทางทหาร
111/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ชลบุรี , GULF OF THAILAND, EAST COAST CHONBURI

การปฏิบัติการควบคุมมลพิษ
110/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สุราษฎร์ธานี , GULF OF THAILAND, EAST COAST SURATTHANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
109/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ตราด , GULF OF THAILAND, EAST COAST TRAT

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
108/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
107/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ระยอง ,GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
106/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ชลบุรี ,GULF OF THAILAND, EAST COAST CHONBURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
105/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ปัตตานี, GULF OF THAILAND, WEAST COAST PATTANI

ทุ่นไฟหินลอฟตัส ได้จุดไฟแล้ว
104/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
103/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ชุมพร, GULF OF THAILAND, WEST COAST CHUMPHON

ทุ่นไฟหินกลางอ่าว ได้จุดไฟแล้ว
102/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ตรัง, WEST COAST OF THAILAND TRANG

ทุ่นไฟหินกองใน ได้จุดไฟแล้ว
101/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา, WEST COAST OF THAILAND PHANG-NGA

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
100/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ชลบุรี , GULF OF THAILAND, EAST COAST CHONBURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
99/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
98/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์, GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
97/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, ปัตตานี ,GULF OF THAILAND, WEST COAST PATTANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
96/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก แม่น้ำเจ้าพระยา ,GULF OF THAILAND, EAST COAST MAE NAM CHAO PHRAYA

วางสายเคเบิลใยแก้วนําแสงใต้น้ำ
95/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ชลบุรี ,GULF OF THAILAND, EAST COAST CHONBURI

ทุ่นไฟหินกองนอก ได้จุดไฟแล้ว
94/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ,GULF OF THAILAND, WEAST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
93/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
92/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
91/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย
90/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
89/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
88/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ตรัง, WEST COAST OF THAILAND, TRANG

ทุ่นไฟหินกองใน
87/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ภูเก็ต,OF THAILAND, WEST COAST PHUKET

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
86/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
85/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ระนอง , GULF OF THAILAND, WEST COAST RANONG

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
84/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ภูเก็ต, GULF OF THAILAND, WEST COAST PHUKET

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
83/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
82/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์, GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
81/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก ประจวบคีรีขันธ์, GULF OF THAILAND, EAST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

เรืออับปาง
80/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ระยอง , GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
79/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ชุมพร ,GULF OF THAILAND, WAST COAST CHUMPHON

ทุ่นไฟดับ
78/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา ,WEST COAST OF THAILAND PHANGNGA

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
77/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย เกาะสุรินทร์ , WEST COAST OF THAILAND KO SURIN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
76/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก ชลบุรี ,GULF OF THAILAND, EAST COAST CHONBURI

ทุ่นไฟหินกองนอก
75/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย และฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
74/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา , WEST COAST OF THAILAND PHANGNGA

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
73/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี ,GULF OF THAILAND, WEST COAST SURAT THANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
72/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก เพชรบุรี , GULF OF THAILAND, WEST COAST PHETCHABURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
71/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ระยอง , GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

เรืออับปาง
70/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก เกาะช้าง , GULF OF THAILAND, EAST COAST KO CHANG

การวางทุ่นพิเศษ
69/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก เพชรบุรี , GULF OF THAILAND, WEST COAST PHETCHABURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
68/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ระยอง , GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

ฝึกยิงอาวุธแบบอากาศสู่อากาศ
67/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
66/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก ชลบุรี ,GULF OF THAILAND, EAST COAST CHONBURI

ซ่อมสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
65/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก ชลบุรี ,GULF OF THAILAND, EAST COAST CHONBURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
64/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
63/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา , WEST COAST OF THAILAND PHANGNGA

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
62/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ปัตตานี , GULF OF THAILAND, WEST COAST PATTANI

ซ่อมแซมสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
61/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก เกาะกูด , GULF OF THAILAND, EAST COAST KO KUT

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
60/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี ,GULF OF THAILAND, WEST COAST, SURAT THANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
59/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สมุย ,GULF OF THAILAND, WEST COAST, SAMUI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
58/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก ชลบุรี ,GULF OF THAILAND, EAST COAST, CHONBURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
57/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สงขลา ,GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
56/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ชุมพร , GULF OF THAILAND, WEST COAST CHUMPHON

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
55/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
54/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
53/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
52/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ภูเก็ต , WEST COAST OF THAILAND,PHUKET

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
51/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
50/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
49/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย สตูล , WEST COAST OF THAILAND,SATUN

จุดไฟแล้ว
48/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก สมุย , GULF OF THAILAND, WEST COAST SAMUI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
47/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย สตูล , WEST COAST OF THAILAND,SATUN

ทุ่นไฟดับ
46/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
45/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก เกาะสีชัง , GULF OF THAILAND, EAST COAST KO SI CHANG

ฝึกการค้นหาและกู้ภัยเรือดำน้ำ
44/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย
43/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ปัตตานี , GULF OF THAILAND, WEST COAST PATTANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
41/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ชุมพร , GULF OF THAILAND, WEST COAST CHUMPHON

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
40/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ชุมพร , GULF OF THAILAND, WEST COAST CHUMPHON

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
39/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา , WEST COAST OF THAILAND,PHANGNGA

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
38/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก นครศรีธรรมราช ,GULF OF THAILAND, WEST COAST NAKHON SI THAMMARAT

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
37/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
36/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก เกาะพงัน, เกาะเต่า ,GULF OF THAILAND ,WEST COAST KO PHA-NGAN ,KOTAO

สำรวจเส้นทางวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
35/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
34/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
33/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
32/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
31/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา , WEST COAST OF THAILAND,PHANGNGA

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
30/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ชุมพร , GULF OF THAILAND, WEST COAST CHUMPHON

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
29/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก เกาะพงัน , GULF OF THAILAND ,WEST COAST KO PHA-NGAN

เรืออับปาง
28/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ
27/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
26/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
25/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์, GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
24/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
23/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
22/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก ปัตตานี, GULF OF THAILAND, WEST COAST PATTANI

ทุ่นไฟเคลื่อนตำแหน่ง
21/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ทุ่นไฟเคลื่อนตำแหน่ง
20/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ชุมพร,GULF OF THAILAND,WEST COAST CHUMPHON

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
19/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก จันทบุรี,GULF OF THAILAND,EAST COAST CHANTHABURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
18/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี,GULF OF THAILAND,WEST COAST SURAT THANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
17/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ตรัง, WEST COAST OF THAILAND, TRANG

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
16/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่พื้น
15/23

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี, GULF OF THAILAND, WEST COAST SURAT THANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
14/23

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
13/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
12/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก เกาะกูด , GULF OF THAILAND ,EAST COAST KO KUT

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
11/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก สมุทรสงคราม , GULF OF THAILAND, WEST COAST SAMUT SONGKHRAM

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
10/23

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย , WEST COAST OF THAILAND

ติดตั้งสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
9/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
8/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

เรืออับปาง
7/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
6/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ชลบุรี , GULF OF THAILAND ,EAST COAST CHONBURI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
5/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ปัตตานี , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PATTANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
4/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก เกาะพงัน , GULF OF THAILAND ,WEST COAST KO PHA-NGAN

เรืออับปาง
3/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ปากพนัง , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PAK PHANANG

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
2/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ปากพนัง , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PAK PHANANG

เรืออับปาง
1/23

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ชลบุรี , GULF OF THAILAND ,EAST COAST CHONBURI

ทุ่นไฟทางด้านกราบซ้ายของร่องน้ำ ท่าเรือศรีราชา
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2565
Navigational Warning 2022

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

112/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ปัตตานี , GULF OF THAILAND, WEST COAST PATTANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
111/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

วางทุ่นเครื่องหมายพิเศษ
110/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, สงขลา ,GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA

เรืออับปาง
109/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, สงขลา ,GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA

เรืออับปาง
108/22

DGPS

จะทำการปิดระบบ DGPS
107/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบอากาศสู่พื้น
106/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก , สุราษฎร์ธานี ,GULF OF THAILAND, WEST COAST SURAT THANI

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
105/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ถึง ชุมพร, GULF OF THAILAND, WEST COASTPRACHUAP KHIRI KHAN TO CHUMPHON

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
104/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตกชุมพร , GULF OF THAILAND, WEST COASTCHUMPHON

เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อับปาง
103/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
102/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ถึง ชุมพร , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN TO CHUMPHON

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
101/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
100/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
99/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบอากาศสู่พื้น
98/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบอากาศสู่พื้น
97/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
96/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
95/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
94/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ชุมพร , GULF OF THAILAND ,WEST COAST CHUNPHON

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
93/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ชุมพร , GULF OF THAILAND ,WEST COAST CHUNPHON

เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อับปาง
92/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

เรืออับปาง
91/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ , GULF OF THAILAND ,WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
90/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี , GULF OF THAILAND ,WEST COAST SURATHANI

เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อับปาง
89/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

เรือประมงอับปาง
88/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
87/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
86/22

อ่าวไทย , GULF OF THAILAND

ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
85/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
84/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก สัตหีบ , GULF OF THAILAND ,EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
83/22

อ่าวไทย , GULF OF THAILAND

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
78/22(แก้ไข)

ทะเลอันดามันตอนล่าง – อินโดนีเซีย ,SOUTH ANDAMAN SEA - INDONESIA

ทําการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ
82/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
81/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย กระบี่, เกาะพีพีดอน , WEST COAST OF THAILAND KRABI, KO PHIPHI DON

ตรวจพบโครงสร้างเหล็กลอยอยู่ใต้น้ำ
80/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย กระบี่, เกาะพีพีดอน , WEST COAST OF THAILAND KRABI, KO PHIPHI DON

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
79/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา , WEST COAST OF THAILAND PHANG-NGA

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
78/22

ทะเลอันดามันตอนล่าง – อินโดนีเซีย ,SOUTH ANDAMAN SEA - INDONESIA

ทําการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิต
77/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก ชุมพร ,GULF OF THAILAND – WEST COAST CHUMPHON

เรืออัปปาง
76/22

อ่าวไทย ,GULF OF THAILAND

ตู้คอนเทนเนอร์ลอยน้ำ
75/22

อ่าวไทย ,GULF OF THAILAND

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
74/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก ชุมพร ,GULF OF THAILAND – WEST COAST CHUMPHON

เรืออัปปาง
73/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก ระยอง ,GULF OF THAILAND – EAST COAST RAYONG

ฝึกยิงอาวุธแบบอากาศสู่อากาศ
72/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก ตราด ,GULF OF THAILAND – EAST COAST TRAT

กองทัพเรือทำการวางทุ่นพิเศษ
71/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

การรฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
70/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย-พังงา ,WEST COAST OF THAILAND PHANG-NGA

ทุ่นไฟหมายเขต ฐานทัพเรือพังงา
69/22

อ่าวไทย , GULF OF THAILAND

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (SAR)
68/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออกสัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย
67/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, สงขลา ,GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA

การวางทุ่นพิเศษ
66/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
65/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
64/22

อ่าวไทย , ฝั่งตะวันออก ,สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

การฝึกปฏิบัติการทางทหาร
63/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ,GULF OF THAILAND, WEST COAST

ซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำ
62/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
61/22

อ่าวไทย ,GULF OF THAILAND

ซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำ
60/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย
59/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ , GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
58/22

ฝั่งตะวันตก, ภูเก็ต ,WEST COAST OF THAILAND PHUKET

ทุ่นไฟดับ
57/22

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์, หัวหิน ,GULF OF THAILAND, WEST COAST PRACHUAP KHIRI KHAN, HUA HIN

วางทุ่นพิเศษ
56/22

อ่าวไทย , GULF OF THAILAND

ซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำ
55/22

อ่าวไทย , GULF OF THAILAND

จะทำการเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม “ENSCO 115”
54/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, เกาะยอ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP, KO YO

ทำการฝึก
53/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก ,GULF OF THAILAND, WEST COAST

วางทุ่นสำรวจ
52/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, เกาะยอ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP, KO YO

ฝึกยิงอาวุธ
51/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
50/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี ,GULF OF THAILAND, WEST COAST SURATTANI

ทุ่นไฟหินอ่างวัง ไฟดับ
49/22

ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย เกาะสีชัง ,GULF OF THAILAND EAST COAST KO SI CHANG

เรืออัปปางลง
48/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก ระยอง,GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

ฝึกยิงอาวุธ แบบอากาศสู่อากาศ
46/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก ชลบุรี, แหลมฉบัง ,GULF OF THAILAND, EAST COAST CHON BURI, LAEM CHABANG

วางสายเคเบิลใต้น้ำ
45/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
44/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย บ้านท่าด่าน ถึง เกาะปันหยี , WEST COAST OF THAILAND BAN THA DAN TO KO PAN YI

วางสายเคเบิลใต้น้ำ
43/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย เกาะตะรุเตา , WEST COAST OF THAILAND KO TARUTAO

ตู้คอนเทนเนอร์ลอยน้ำ จำนวน ๑๘ ตู้
42/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, WEST COAST OF THAILAND

พื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
41/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี, GULF OF THAILAND, WEST COAST SURATTHANI

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
40/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
39/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก เกาะกูด, GULF OF THAILAND, EAST COASTKO KUT

ฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
38/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา, เกาะยาวใหญ่, WEST COAST OF THAILAND PHANG-NGA, KO YAOYAI

เรืออับปางลง
37/22

อ่าวไทย, GULF OF THAILAND

ฝึกปฎิบัติการทางทหาร
36/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
35/22

DGPS

ปิดระบบ DGPS
34/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก สุราฎ์ธานี, GULF OF THAILAND, WEST COAST SURATTANI,

ยกเลิกประกาศ คำเตือนเพื่อการเดินเรือ
33/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
32/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
31/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ,GULF OF THAILAND, EAST COAST

ขอให้รักษาระยะห่างจากจุดวางทุ่น
30/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย , WEST COAST OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
29/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
28/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
27/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ทิศตะวันตกของเกาะพงัน ,GULF OF THAILAND, WEST COAST KO PHANGAN WESTWARDS

ฝึกยิงตอร์ปิโด
26/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก สุราษฎร์ธานี ,GULF OF THAILAND, WEST COAST SURATTANI

เรื่องทุ่นไฟดับ
25/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
24/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก จันทบุรี,GULF OF THAILAND, EAST COAST CHANTHABURI

วางทุ่น
23/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
22/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

วางทุ่นตรวจคลื่น
21/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ยกเลิก ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ หมายเลข 20/22
20/22

อ่าวไทย, GULF OF THAILAND

กองทัพเรือได้ทำการวางทุ่นตรวจคลื่น
19/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ - เกาะยอ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP - KO YO

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
18/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ระยอง ,GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

เรือประมง อับปาง
17/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
16/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ระยอง ,GULF OF THAILAND, EAST COAST RAYONG

ปฏิบัติการควบคุมมลพิษ
15/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
14/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
13/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
12/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
11/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ ,GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
10/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก ชุมพร, หินกลางอ่าว ,GULF OF THAILAND WEST COAST CHUMPHON, HIN KLANG AO

หินกลางอ่าว
09/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ชลบุรี,เกาะล้านถึงแหลมพัทยา , GULF OF THAILANH - EAST COAST CHON BURI,KO LAN TO LAEM PHATTHAYA - BUOYS

ทุ่น
08/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก ระยอง, GULF OF THAILANH - EAST COAST RAYONG

ปฏิบัติการควบคุมมลพิษ
07/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก เกาะกูด, GULF OF THAILANH - EAST COAST KO KUT

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น และ พื้นสู่อากาศ
06/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILANH - EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ แบบพื้นสู่พื้น
05/22

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, GULF OF THAILANH - WEST COAST

น้ำมัน (ดีเซล) รั่วไหล
04/22

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, WEST COAST OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ
03/22

อ่าวไทย , GULF OF THAILAND

ซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำ CSN
02/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก นครศรีธรรมราช, GULF OF THAILAND, WEST COAST NAKHON SI THAMMARAT

เรืออับปาง
01/22

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก นครศรีธรรมราช, GULF OF THAILAND, WEST COAST NAKHON SI THAMMARAT

เรือไร้การควบคุม
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2564
Navigational Warning 2021

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

81/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
80/21

อ่าวไทย , GULF OF THAILAND, DRLLING OPERATION

การขุดเจาะ
79/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
78/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
77/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
76/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ซ่อมสายเคเบิลใต้น้ำ CSN
75/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกส่งกำลังทางอากาศ
74/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
73/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
72/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พื้น
71/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
70/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกส่งทางอากาศ
69/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
68/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
67/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก จันทบุรี, GULF OF THAILAND, EAST COAST CHANTHABURI

ฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยาน
66/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
65/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
64/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
63/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
62/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
61/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก สัตหีบ, GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
60/21

อ่าวไทย การเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะ, GULF OF THAILAND,DILLING OPERATIONS

การเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม “ENSCO 115”
59/21

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, GULF OF THAILAND, EAST COAST

เรืออับปาง
58/21

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก, GULF OF THAILAND, EAST COAST

ฝึกยิงอาวุธ
57/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, GULF OF THAILAND - WEST COAST

ตรวจสอบสายเคเบิลใต้น้ำ
56/21

อ่าวไทย/ Gulf of Thailand

เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม “SHELF DRILLING CHAOPHRAYA”
55/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย พังงา, เกาะปันหยี - สายเคเบิลใต้น้ำ/ WEST COAST of Thailand PHANG NGA, KO PUNYEE - SUBMARINE CABLE

การสำรวจเส้นทางสายเคเบิลใต้น้ำ
54/21

อ่าวไทย/ Gulf of Thailand

ปิดสัญญาณวิทยุช่วยการเดินเรือ
53/21

อ่าวไทย/ Gulf of Thailand

ปิดสัญญาณวิทยุช่วยการเดินเรือ
52/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, GULF OF THAILAND – EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
51/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, GULF OF THAILAND – EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
50/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, GULF OF THAILAND – EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
49/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, GULF OF THAILAND – EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
48/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ, GULF OF THAILAND – EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
47/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, สตูล - เกาะบุโล้นเล /WEST COAST OF THAILAND

ตู้คอนเทรนเนอร์ลอยน้ำ
46/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย,ระนอง /WEST COAST OF THAILAND

เรือถูกทิ้งล้าง
45/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, ตราด, เกาะช้าง, GULF OF THAILAND – EAST COAST TRAT, KO KUT

เรืออับปาง
44/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, ตราด, เกาะช้าง, GULF OF THAILAND – EAST COAST TRAT, KO KUT

เรืออับปาง
43/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พี้น
42/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธแบบพื้นสู่พี้น
41/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกส่งกำลังทางอากาศ
40/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
39/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, สตูล / WEST COAST OF THAILAND, SATUN

การสำรวจเส้นทางวางสายเคเบิลใต้น้ำ
38/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

กองทัพเรือวางทุ่นสำรวจสมุทรศาสร์
37/21

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก, เกาะสมุย / GULF OF THAILAND, WEST COST, KO SAMUI

สายเคเบิ้ลใต้น้ำ
36/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

การเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม " SHELF DRILLING CHAOPHRAYA"
35/21

อ่าวไทย ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

กองทัพเรือจะทำการฝึกยิงอาวุธพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศ
34/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

กองทัพเรือได้ทำการวางทุ่นสำรวจสมุทรศาสตร์
33/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม “SHELF DRILLING SCEPTER”
32/21

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
31/21

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก / WEST COAST OF THAILAND

ฝึกยิงตอร์ ปิโด
30/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ทะเลอันดามัน / WEST COAST OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ
29/21

อ่าวไทยฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
28/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา

ฝึกยิงอาวุธ
27/21

เกาะสมุย / KO SAMUI

ค้นหาสายส่งกระแสไฟฟ้าใต้น้ำ
26/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
25/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
24/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกปฏิบัติการทางทหาร
23/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, สตูล, เกาะอาดัง / WEST COAST OF THAILAND, SATUN, KO ADANG

ยกเลิกประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ
22/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา, ท้ายเหมือง / WEST COAST OF THAILAND, PHANGNGA, THAI MUEANG

ฝึกยิงอาวุธ
21/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

การเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะ
20/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
19/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
18/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
17/21

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

การเคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะ
16/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, สตูล, เกาะอาดัง / WEST COAST OF THAILAND, SATUN, KO ADANG

แผนที่เดินเรือไทย
15/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
14/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
13/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
12/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, เพชรบุรี / GULF OF THAILAND, WEST COAST, PHETCHABURI

แผนที่เดินเรือไทย
11/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
10/21

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย WEST COAST OF THAILAND

สำรวจเส้นทางวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
9/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี, บางละมุง / GULF OF THAILAND, EAST COAST, CHON BURI, BANG LAMUNG

สำรวจเส้นทางวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
8/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
7/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
6/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, สุราษฎร์ธานี, เกาะพงัน / GULF OF THAILAND, WEST COAST,SURAT THANI, KO PHA-NGAN

เรืออับปาง
5/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, สงขลา / GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA

เรืออับปาง
4/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, สงขลา, ระโนด / GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA, RANOT

เรืออับปาง
3/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
2/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก, สงขลา / GULF OF THAILAND, WEST COAST, SONGKHLA

เรืออับปาง
1/21

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2563
Navigational Warning 2020

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

55/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, เกาะกูด / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
54/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
53/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
52/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
51/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
50/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
49/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
48/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
47/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
46/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
45/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
44/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
43/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
42/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
41/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก. สุราษฎร์ธานี / GULF OF THAILAND, WEST COAST, SURAT THANI

เรืออับปาง
40/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันออก. ระยอง / GULF OF THAILAND, EAST COAST, RAYONG

ฝึกยิงอาวุธ
39/20

อ่าวไทย - ฝั่งตะวันตก / GULF OF THAILAND, WEST COST

เรืออับปาง
38/20

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

สำรวจเส้นทางวางสายเคเบิ้ลใต้น้ำ
37/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
36/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
35/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
34/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, แหลมฉบัง / GULF OF THAILAND, LAEM CHABANG

ฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล
33/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
32/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ
31/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

การฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิด
30/20

อ่าวไทย

ขนย้ายขาแท่นขุดเจาะปิโตเลียม
29/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันตก, เกาะสมุย / WEST COST KO SAMUI

เกาะสมุย
28/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, ระยอง / GULF OF THAILAND, RAYONG

การฝึกยิงอาวุธอากาศสู่อากาศ
27/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

การฝึกส่งกำลังทางอากาศ
26/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธแบบพิ้นสู่พิ้นและพิ้นสู่อากาศ
25/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/ สัตหีบ / GULF OF THAILAND, SATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธแบบพิ้นสู่พิ้นและพิ้นสู่อากาศ
24/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/เกาะกูด / GULF OF THAILAND, KO KOT

การฝึกยิงอาวุธแบบพิ้นสู่พิ้นและพิ้นสู่อากาศ
23/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธแบบพิ้นสู่พิ้นและพิ้นสู่อากาศ
22/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธแบบพิ้นสู่พิ้นและพิ้นสู่อากาศ
21/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
20/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
19/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
18/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
17/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกจุดระเบิด, MINE DETONATION
16/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
15/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/ปากแม่นาเจ้าพระยา ถึง แหลมฉบัง / GULF OF THAILAND, EAST COASTPAK MAE NAM CHAO PHRAYA TO LAEM CHABANG PORT

การสารวจอุทกศาสตร์,HYDROGRAPHIC SURVEY
14/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
13/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/บริเวณเกาะยอ / GULF OF THAILAND, EAST COAST KO YO

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
12/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
11/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST SATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
10/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/บริเวณเกาะยอ / GULF OF THAILAND, EAST COAST KO YO

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
9/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออกสัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การวางทุ่นสารวจสมุทรศาสตร์,OCEANOGRAPHIC BUOYS ESTABLISHED
8/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออกสัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
7/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออกสัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
6/20

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก/ระยอง ถึง ตราด / GULF OF THAILAND,EASTCOASTRAYONG TO TRAT

การสารวจสิ่งอันตรายใต้น้ำ, SURVEY FOR UNDERWATER
5/20

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
4/20

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
3/20

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
2/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/เกาะกูด / GULF OF THAILAND, EAST COAST KO KUT

การฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
1/20

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การวางทุ่นสารวจสมุทรศาสตร์,OCEANOGRAPHIC BUOYS ESTABLISHED
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2562
Navigational Warning 2019

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

78/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

การฝึกส่งกำลังทางอากาศ, AIRBORNE FORCE EXERCISE
77/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/บริเวณเกาะยอ / GULF OF THAILAND, EAST COASKO YO

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
76/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
75/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
74/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
73/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
72/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
71/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
70/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ทาการฝึกจุดระเบิด, MINE DETONATION EXERCISE
69/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออกปากร่องแม่นาเจ้าพระยา/ GULF OF THAILAND, EAST COAST ENTRANCE TO MAE NAM CHAO PHRAYA

เรืออับปาง, THE WRECK
68/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
67/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
66/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
65/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISE
64/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธอากาศสู่พื้น, AIR TO SURFACE ARMAMENT EXERCISE
63/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
62/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธแบบ พื้นสู่พื้น และพื้นสู่อากาศ, SURFACE TO SURFACE AND SURFACE TO AIR ARMAMENT EXERCISES
61/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
60/19

อ่าวไทย – ฝั่งตะวันออก/สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COASTSATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
59/19

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก เกาะจวง / GULF OF THAILAND,EAST COAST KO CHUANG

กระโจมไฟเกาะจวง,KO CHUANG LIGHT RE–ESTABLISHED
58/19

ทางเข้าแม่นาเจ้าพระยา / GULF OF THAILAND,ENTRANCE TO MAE NAM CHAO PHRAYA

กระโจมไฟนำได้ติดตั้งใหม่ทดแทนกระโจมไฟเดิม,LEADING LIGHT–BEACONS RE–ESTABLISHED
57/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก / GULF OF THAILAND,WEST COAST

ฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิด, MINE DETONATION EXERCISE
56/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
55/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

เรือจอดทอดสมอ, ANCHORED
54/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
53/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ยิงทดสอบอาวุธ, ARMAMENT TEST
52/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
51/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
50/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย,พังงา / WEST COAST OF THAILAND,PHANG NGA

ยิงทดสอบจรวด, ROCKET TEST FIRE
49/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
48/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
47/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
46/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
45/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

วางทุ่นสำรวจสมุทรศาสตร์ , OCEANOGRAPHIC BUOYS
44/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
43/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม , MOVING RIG
42/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, ระยอง / GULF OF THAILAND,EAST COAST,RAYONG

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
41/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
40/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล, SEA - AIR JOINT OPERATIONAL EXERCISE
39/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

วางทุ่นสำรวจสมุทรศาสตร์ , OCEANOGRAPHIC BUOYS
38/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
37/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก, เกาะพงัน / GULF OF THAILAND,WEST COAST,KO PHA NGAN

เรืออับปาง, WRECK
36/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, ชลบุรี / GULF OF THAILAND,EAST COAST,CHON BURI

ทุ่นขาดหาย, BUOYS MISSING FROM STATION
35/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิด, MINE DETONATION EXERCISE
34/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
33/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิด, MINE DETONATION EXERCISE
32/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

วางทุ่นสำรวจสมุทรศาสตร์ , OCEANOGRAPHIC BUOYS
31/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
30/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
29/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
28/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก, เกาะกระ/ GULF OF THAILAND,WEST COAST,KO KRA

ติดตั้งทุ่นผูกเรือ, MOORING BOUY
27/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย,พังงา / WEST COAST OF THAILAND,PHANG NGA

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
26/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, เกาะกูด / GULF OF THAILAND,EAST COAST,KO KUT

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
25/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย / WEST COAST OF THAILAND

บ้านลอยน้ำ,SEASTEADING
24/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
23/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
22/19

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ฝึกปราบเรือดำน้ำ, ANTI – SUBMARINE EXERCISES
21/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
20/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย / WEST COAST OF THAILAND

บ้านลอยน้ำ,SEASTEADING
19/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย / WEST COAST OF THAILAND

บ้านลอยน้ำ,SEASTEADING
18/19

ทะเลอันดามัน /ANDAMAN SEA

ฝึกจุดระเบิดทุ่นระเบิด,THE MINE EXPLODED EXERCISES
17/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย / WEST COAST OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
16/19

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย / WEST COAST OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
15/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกทำลายทุ่นระเบิด, MINE DEMOLITION EXERCISE
14/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
13/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
12/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
11/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
10/19

ยกเลิก / CANCELED

9/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
8/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
7/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
6/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
5/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
4/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
3/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
2/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
1/19

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกส่งกำลังทางอากาศ/AIRBORNE FORCE EXERCISE
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2561
Navigational Warning 2018

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

77/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
76/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
75/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
74/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
73/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
72/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
71/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
70/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
69/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
68/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
67/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
66/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
65/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
64/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
63/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
62/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
61/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
60/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
59/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย, PERSONNEL WEAPON EXERCISE
58/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
57/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
56/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
55/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
54/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
53/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก / GULF OF THAILAND,WEST COAST

ซ่อมแซมเคเบิลใต้น้ำ, FIXING MCT SUBMARINE CABLE
52/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
51/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
50/18

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม , MOVING RIG
49/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
48/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
47/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
46/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ยิงทดสอบอาวุธ, ARMAMENT TEST
45/18

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา/ WEST COAST OF THAILAND, PHANGNGA

ยิงทดสอบจรวด, ROCKET TEST FIRE
44/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
43/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
42/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
41/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
40/18

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

เคลื่อนย้ายแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม , MOVING RIG
39/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกปฏิบัติการร่วมทางทะเล , SEA AND AIR OPERATION EXERCISES
38/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
37/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก,ท่าเรือศรีราชา,GULF OF THAILAND,EAST COAST,SRIRACHA PORT

เรืออับปาง, WRECK
36/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND,EAST COAST,SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
35/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกทำลายทุ่นระเบิด, MINE DEMOLITION EXERCISE
34/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
33/18

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
32/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกทำลายทุ่นระเบิด, MINE DEMOLITION EXERCISE
31/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก, ทิศตะวันออกของเกาะสมุย / GULF OF THAILAND, WEST COAST, KO SAMUI EASTWARDS

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
30/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
29/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
28/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
27/18

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ท้ายเหมือง/ WEST COAST OF THAILAND, THAI MUEANG

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
26/18

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก,ระยอง/ GULF OF THAILAND, EAST COAST,RAYONG

เปลี่ยนแปลงลักษณะไฟชั่วคราว, CHARACTERISTICS WILL BE TEMPORARILY CHANGED
25/18

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันออก,จันทบุรี / GULF OF THAILAND, EAST COAST,CHANTHABURI

เปลี่ยนแปลงลักษณะไฟชั่วคราว, CHARACTERISTICS WILL BE TEMPORARILY CHANGED
24/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, เกาะกูด / GULF OF THAILAND, EAST COAST, KO KUT

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
23/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
22/18

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, ภูเก็ต/ WEST COAST OF THAILAND, PHUKET

ฝึกปล่อยทุ่นตรวจจับเรือดำน้ำ, ANTI – SUBMARINE EXERCISE
21/18

ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย, พังงา/ WEST COAST OF THAILAND, PHANGNGA

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
20/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
19/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
18/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
17/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
16/18

อ่าวไทย, ฝั่งตะวันตก,สุราษฎร์ธานี / GULF OF THAILAND, WEST COAST,SURAT THANI

เปลี่ยนแปลงลักษณะไฟชั่วคราว, CHARACTERISTICS WILL BE TEMPORARILY CHANGED
15/18

ทะเลอันดามัน, ภูเก็ต / ANDAMAN SEA, PHUKET

เปลี่ยนแปลงลักษณะไฟชั่วคราว, CHARACTERISTICS WILL BE TEMPORARILY CHANGED
14/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
13/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
12/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
11/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
10/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
9/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
8/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
7/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
6/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
5/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
4/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
3/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
2/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, เกาะกูด / GULF OF THAILAND, EAST COAST, KO KUT

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
1/18

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
ประกาศคำเตือนเพื่อการเดินเรือ ปี 2560
Navigational Warning 2017

หมายเลข
Notice No.

บริเวณ
Area

รายการ
Subject

55/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
54/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
53/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
52/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
51/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
50/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
49/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
48/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
47/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
46/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
45/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
44/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, ARMAMENT EXERCISES
43/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
42/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
41/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
40/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
39/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
38/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
37/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
36/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
35/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
34/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
33/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
32/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
31/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
30/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
29/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
28/17

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ฝึกปฏิบัติการทางทะเลและอากาศ, SEA AND AIR OPERATION EXERCISES
27/17

ทะเลอันดามัน / ANDAMAN SEA

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
26/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
25/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
24/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกจุดระเบิดใต้น้ำ , MINE EXPLODED EXERCISES
23/17

อ่าวไทย / GULF OF THAILAND

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
22/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
21/17

ประเทศไทย –ฝั่งตะวันตก, พังงา/ WEST COAST OF THAILAND, PHANGNGA

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
20/17

ประเทศไทย –ฝั่งตะวันตก, ตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ต/ WEST COAST OF THAILAND, SOUTH – WESTWARDS OF KO PHUKET

ฝึกปราบเรือดำน้ำ ,ANTI SUBMARINE EXERCISES
19/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
18/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, เกาะกูด / GULF OF THAILAND, EAST COAST, KO KUT

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
17/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันตก / GULF OF THAILAND, WEST COAST

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
16/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
15/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกจุดระเบิดใต้น้ำ, MINE EXPLODED EXERCISES
14/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
13/17

อ่าวไทย, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปากแม่น้ำเจ้าพระยา / GULF OF THAILAND, PAK MAE NAM CHAOPHRA YA NORTH-EASTWARDS

สิ่งอันตรายลอยน้ำ, DRIFTING HAZARDS
12/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
11/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
10/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
9/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
8/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
7/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
6/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
5/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
4/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
3/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
2/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES
1/17

อ่าวไทย –ฝั่งตะวันออก, สัตหีบ / GULF OF THAILAND, EAST COAST, SATTAHIP

ฝึกยิงอาวุธ, MAIN ARMAMENT EXERCISES